Sisäänkirjautuminen

Haku "markkinat (taloustiede)"

Kivistö, Sari - Talous ja moraali, e-kirja

Talous ja moraali

Kivistö, Sari

28,00€

Länsimaisesta yhteiskunnasta on vaikea löytää elämänaluetta, joka ei olisi tavalla tai toisella kytköksissä globaaliin markkinatalouteen. Tästä huolimatta taloutta ajatellaan usein itsenäisenä sfäärinä, jonka toimintaan ei tulisi puuttua. Miten näin on päässyt käymään?

Kuorikoski, Jaakko - Talous ja filosofia, e-kirja

Talous ja filosofia

Kuorikoski, Jaakko

28,00€

Nyt etenkin talouskriisin myötä on kyseenalaistettu taloutta koskevan tieteellisen tietomme oikeutuksen, mikä on lisännyt tarvetta kehittää taloustieteen tieteenfilosofiaa. Talouden filosofia tarjoaa tuoreita näkökulmia näihin toisiinsa kietoutuviin ajattomiin

Käyhkö, Kalle - Rakkaudesta sijoittamiseen, e-kirja

Rakkaudesta sijoittamiseen

Käyhkö, Kalle

6,90€

Rakkaudesta sijoittamiseen valottaa sekä sijoittamisen perusteita vasta-alkajille että esittää edistyneille sijoittajille tuoreita näkökulmia markkinatapahtumien arviointiin. Kirjassa lähdetään liikkeelle siitä kaikkein tärkeimmästä: piensijoittajan sielunmaisemasta.

Stenfors, Alexis - Riskitekijä - Pankkimaailman pimeä puoli, e-kirja

Riskitekijä - Pankkimaailman pimeä puoli

Stenfors, Alexis

25,00€

Riskitekijä on Stenforsiin omakohtaisiin kokemuksiin perustuva selvitys pankki- ja rahoitusalan ongelmista: markkinoiden ja korkojen manipuloinnista, asiakkaiden huijaamisesta sekä kannustinjärjestelmistä, jotka piiskaavat treidaajia ottamaan koko ajan suurempia

Ahonen, Pertti - Elämän työ epävarmuuksien maailmassa, e-kirja

Elämän työ epävarmuuksien maailmassa

Ahonen, Pertti

0,00€

Kohtalostamme päättää markkinoiden julma ”näkymätön käsi”. Työelämässä eläkevirat ovat tiukassa. Yhä useampi tekee pätkätyötä. Tavoitteitaan etsivä julkinen hallinto kipuilee erityisesti. Niin tai näin – maailmamme ei kuitenkaan vain estä

Smith, Adam - Kansojen varallisuus, e-kirja

Kansojen varallisuus

Smith, Adam

17,00€

Koko klassinen taloustieteen teoria suomeksi Adam Smith julkaisi taloustieteeseen syvällisesti vaikuttaneen teoriansa v. 1776. Nyt se julkaistaan ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan suomeksi. Nykyään klassiseksi poliittisen taloustieteen