Sisäänkirjautuminen

Haku "logiikka"

Priest, Graham - Logiikka, e-kirja

Logiikka

Priest, Graham

23,05€

Onko päätelmä pätevä tai järkeily kohdallaan? Onko johtopäätös perusteltu? Näitä kysymyksiä punnitsee logiikka. Tämä ikivanha ajattelun ala kietoutuu nykymuodossaan kaikkialle elämäämme aina arkipäiväisestä pohdinnasta tietokoneiden perusrakenteisiin. Filosofi-loogikko

Salminen, Hannele - Johdatus logiikkaan, e-kirja

Johdatus logiikkaan

Salminen, Hannele

22,20€

'Mitkä ovat yleisesti hyväksytyt loogisen päättelyn periaatteet? Mitkä ovat menetelmät, joilla oikea päättely voidaan erottaa väärästä? Miksi jokin väite seuraa hyväksytyistä oletuksista, kun taas jokin toinen väite ei seuraa? Johdatus logiikkaan vastaa näihin kysymyksiin.

Ismo, Koskinen - Raili Kaupin kirjoitukset 4 Logiikka, käsiteteoria, e-kirja

Raili Kaupin kirjoitukset 4 Logiikka, käsiteteoria

Ismo, Koskinen

0,00€

Raili Kauppia kiinnostivat toisaalta ihminen ja kysymys ihmiseksi kasvamisesta, sivistymisestä, ja toisaalta logiikan ja käsiteteorian perustavat kysymykset. Hänen ajattelunsa liikkui kuitenkin rajoitta kaikkialla teoreettisen ja käytännöllisen filosofian alueella.
Kaupin

Rantala, Veikko - Johdatus modaalilogiikkaan, e-kirja

Johdatus modaalilogiikkaan

Rantala, Veikko

19,50€

Johdatus modaalilogiikkaan tutkii modaalikäsitteiden filosofisia ja matemaattis-loogisia ongelmia. Sen käsitteellisenä lähtökohtana on mahdollisten maailmojen semantiikka. Teoksessa tarkastellaan modaalilogiikan perusteita filosofisesta, historiallisesta

Savioja, Vesa - Miehen Logiikkaa?, e-kirja

Miehen Logiikkaa?

Savioja, Vesa

12,00€

Miehen logiikkaa on kirja, jossa on humoristisia tarinoita. Tarinat eivät liity toisiinsa, mutta useissa kertojana toimii Veka. Veka uppoutuu kirjassa pohdintoihin ja joutuu tilanteisiin, joista yrittää selviytyä käyttäen miehen logiikkaa. Ei

Ojala, Kari - Kirjoittajan ansaintalogiikka, e-kirja

Kirjoittajan ansaintalogiikka

Ojala, Kari

17,65€

Miten harrastus muuttuu ammatiksi tai sivutyöksi? Kuinka tekstit saa julki, millaiset kirjoitukset käyvät kaupaksi? Miten ja minne lehtijuttuja, kirjaideoita tai käsikirjoituksia kannattaa tarjota? Mitä teksteistä maksetaan? Kuinka julkaista kirja silloin, kun tärkeämpää on kirjan aikaansaaminen

Puustinen, Pekka - Vaihdantavallankumous - Finanssipalvelun uusi logiikka, e-kirja

Vaihdantavallankumous - Finanssipalvelun uusi logiikka

Puustinen, Pekka

18,35€

Vaihdantavallankumous mullistaa perinteiset asiakkaan ja yrityksen roolit ja saa aikaan finanssipalvelun logiikan muutoksen: uudessa ajattelussa vaihdannan kohteena ovat yrityksen ja asiakkaan moninaiset arjen prosessit ja resurssit, eivät ainoastaan tuotteet ja raha.