Sisäänkirjautuminen

Haku "laki yhteistoiminnasta yrityksissä"

Kyläkallio, Kalle - Yritysjuridiikka – Työoikeus, e-kirja

Yritysjuridiikka – Työoikeus

Kyläkallio, Kalle

6,10€

Yritysjuridiikka on selkeä ja käytännönläheinen yritysjuridiikan perusteos. Se on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen juridiikan oppikirjaksi, mutta palvelee myös pk-yrittäjien tiedontarpeita. Oikeustapaukset ja esimerkit selventävät teoriaa,

Österberg, Maritta - Henkilöstöasiantuntijan käsikirja, e-kirja

Henkilöstöasiantuntijan käsikirja

Österberg, Maritta

57,55€

Suositun kirjan uudistetussa painoksessa on huomioitu kaikki lainsäädäntöön viime vuosina tulleet muutokset, uusimpana vuorotteluvapaalain ja tasa-arvolain muutokset. Henkilöstöasiantuntijan käsikirjassa käydään läpi muun muassa seuraavia

Hietala, Harri - Yhteistoimintalaki käytännössä, e-kirja

Yhteistoimintalaki käytännössä

Hietala, Harri

96,00€

Yhteistoimintalakia sovelletaan yritykseen, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Teos avaa yhteistoimintalain kiemurat käytännössä ja selvittää lain työnantajille asettamat vaatimukset. Velvoitteet vaihtelevat,…

Kurten, Staffan - Kun joudut irtisanomaan, e-kirja

Kun joudut irtisanomaan

Kurten, Staffan

61,20€

Näemme jatkuvasti uutisia organisaatioiden toiminnan rationalisoinneista, jotka johtavat yhteistoimintaneuvotteluihin ja niitä seuraaviin irtisanomisiin. Työsuhde saatetaan joutua päättämään myös henkilöstä johtuvalla perusteella tai sopimuksin. Nykyisin yritykset