Sisäänkirjautuminen

Haku "laitteet"

Laite, Julia - Common Prostitutes and Ordinary Citizens, e-kirja

Common Prostitutes and Ordinary Citizens

Laite, Julia

98,10€

Sex, War and Syndication: Organized Prostitution and the Second World War
Julia Laite
11. The Shame of London: Prostitution and Panic in the Post-war Metropolis
Julia Laite
12. Risking the Dangers: Reconsidering

Lapset, nuoret ja älylaitteet: Taiten tasapainoon

Lapset, nuoret ja älylaitteet: Taiten tasapainoon

Kosola, Silja

23,70€

Kirjoittajat ovat älylaitteisiin, niiden toiminnallisuuksiin sekä lasten ja nuorten tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin perehtyneitä tutkijoita ja asiantuntijoita. Kirjassa käsitellään älylaitteiden vaikutuksia niin aivojen kehitykseen,

Kosola, Silja - Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon, e-kirja

Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon

Kosola, Silja

23,70€

Kirjoittajat ovat älylaitteisiin, niiden toiminnallisuuksiin sekä lasten ja nuorten tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin perehtyneitä tutkijoita ja asiantuntijoita. Kirjassa käsitellään älylaitteiden vaikutuksia niin aivojen kehitykseen,

Jaarinen, Soili - Laboratorion analyysitekniikka, e-kirja

Laboratorion analyysitekniikka

Jaarinen, Soili

50,30€

Kirja perehdyttää lukijan laboratoriotyön luotettavuuden keskeisiin periaatteisiin ja vakiintuneisiin analyysitekniikoihin. Käsittelytapa on käytännönläheinen, mutta kirjassa on mukana myös asiakokonaisuuksien ymmärtämiseksi tarvittava teoreettinen…

Tuominen, Kari - Rakennukset ja laitteistot pähkinässä - EFQM 4c, e-kirja

Rakennukset ja laitteistot pähkinässä - EFQM 4c

Tuominen, Kari

8,75€

Organisaatio pitää huolta rakennuksista, koneista ja laitteista sekä hallitsee materiaalien käytön:
Menestyvät organisaatiot käyttävät kiinteää omaisuutta suunnitelmiensa mukaisesti. Ne turvaavat ja pitävät huolta omaisuudestaan sekä parantavat koneiden

Peltonen, Sari - RoHS käytännössä - opas direktiivin mukaiseen toimintaan, e-kirja

RoHS käytännössä - opas direktiivin mukaiseen toimintaan

Peltonen, Sari

23,95€

RoHS-direktiivi rajoittaa haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Sen mukaan lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin ja kahden palonestoaineen, polybromibifenyylin, (PBB) ja polybromidifenyylieetterin (PBDE) pitoisuuksien tulee olla homogeenisessa materiaalissa

Hakkarainen, Ari - Hyvästi media, e-kirja

Hyvästi media

Hakkarainen, Ari

16,75€

Tervetuloa digitaalisen sisällön, Internetin ja medialaitteiden muovaaman kulttuurin ja liiketoiminnan aikakaudelle. Elämme niin valtavan muutoksen alkuhetkiä median historiassa, että sen laajuuden hahmottaminen on vaativaa. Tosiasia on, että teknologian kehitys on mahdollistanut median

Bloor, Robin - Cloud Computing For Dummies, e-kirja

Cloud Computing For Dummies

Bloor, Robin

27,50€

The easy way to understand and implement cloud computing technology written by a team of experts
Cloud computing can be difficult to understand at first, but the cost-saving possibilities are great and many companies are getting on board. If you've…

Helin, Jukka  - Sian ruokinta ja hoito, e-kirja

Sian ruokinta ja hoito

Helin, Jukka

13,30€

Sikatilan kannattavuus riippuu siitä, kuinka hyvin eri tuotantopanoksia onnistutaan yhdistämään tuotannossa. Johtamisen ja taloudellisen ruokinnan merkitys korostuu sikatilan tuloksen muodostumisessa. Rehut ovat tuotantokustannusten suurin menoerä.…