Sisäänkirjautuminen

Haku "kvalitatiivinen tutkimus"

Eskola, Jari - Johdatus laadulliseen tutkimukseen, e-kirja

Johdatus laadulliseen tutkimukseen

Eskola, Jari

23,00€

Laadullisen tutkimuksen perusteisiin pureutuva metodioppikirja, jossa käydään läpi koko tutkimusprosessi tutkimusideasta raportointiin. Esillä on monia tapoja ja tekniikoita tehdä tutkimusta laadullisilla aineistoilla, mutta keskeiseksi nousee

Alasuutari, Pertti - Laadullinen tutkimus 2.0., e-kirja

Laadullinen tutkimus 2.0.

Alasuutari, Pertti

25,00€

Laadullinen tutkimus on samankaltaista merkkien tulkitsemista ja uusien johtolankojen aktiivista tuottamista. Vihjeiden ja johtolankojen pohjalta yritetään päätellä jotain sellaista, joka ei ole havainnoista paljaalla silmällä nähtävissä. Laadullinen

Eronen, Ari  - Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin, e-kirja

Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin

Eronen, Ari

20,00€

Laadullinen tutkimus on kokeneellekin tekijälle aina suuri haaste. Metodioppaan Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin ovat kirjoittaneet kasvatustieteen asiantuntijat. Se on tarkoitettu opiskelijoiden lisäksi kaikille laadullisesta tutkimuksesta

Alasuutari, Pertti - Johdatus yhteiskuntatutkimukseen, e-kirja

Johdatus yhteiskuntatutkimukseen

Alasuutari, Pertti

25,00€

Miten yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä tutkitaan? Mikä on yhteiskuntatutkimuksen logiikka, ja mitä eroa on kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella analyysilla? Miksi on hyödyllistä ja järkevää tutkia yhteiskunnallisia

Solatie, Jim - Focusryhmät, e-kirja

Focusryhmät

Solatie, Jim

48,00€

Focusryhmät -Kvalitatiiviset ryhmäkeskustelut strategisen markkinointitutkimuksen apuna Huolella suunnitellut ja hyvin toteutetut markkinointitutkimukset ovat aina kannattava ja viestinnän tehoa lisäävä investointi. Keväällä 1997 ilmestyi Jim Solatien kirja Tutki ja tiedä

Jokinen, Arja - Diskurssianalyysi, e-kirja

Diskurssianalyysi

Jokinen, Arja

27,00€

Diskurssianalyysi on oppi- ja käsikirja, joka antaa välineet menetelmän soveltamiseen tutkimuksessa ja opinnäytteissä. Arja Jokinen ja Kirsi Juhila ovat Tampereen yliopiston sosiaalityön professoreita ja Eero Suoninen sosiaalipsykologian yliopistonlehtori.