Sisäänkirjautuminen

Haku "koulutuspolitiikka"

Heikkinen, Eino - Suomalainen elämänkulku, e-kirja

Suomalainen elämänkulku

Heikkinen, Eino

27,00€

Suomalainen elämänkulku koostuu monista osasista. Kirjan artikkeleissa pysähdytään elämänkulun eri pisteisiin, joiden osoitetaan sisältävän säikeitä ajassa eteen- ja taaksepäin ja usealle taholle. Artikkeleissa pohditaan mm. geenien ja nuoruuden…

Antikainen, Ari - Kasvatussosiologia, e-kirja

Kasvatussosiologia

Antikainen, Ari

39,20€

koulutuksen historiallista muotoutumista, tietoa, opetussuunnitelmaa, koulun tehtäviä ja käytäntöjä, opettajan asemaa sekä koulutuspolitiikkaa globalisoituvassa maailmassa.

Honkonen, Risto - Koulutuksen lumo -retoriikka, politiikka ja arviointi, e-kirja

Koulutuksen lumo -retoriikka, politiikka ja arviointi

Honkonen, Risto

0,00€

Kirjan ensimmäisessä eli ‘Koulutusretoriikka’ luvussa käsitellään koulutuspolitiikan teemoja diskursiivisesta näkökulmasta. Luvun tekstit osoittavat, kuinka merkittävää on se, miten koulutuksesta puhutaan ja kirjoitetaan olipa kyseessä politiikan, hallinnon

Silvennoinen, Heikki - Koulutus marginalisaation hallintana, e-kirja

Koulutus marginalisaation hallintana

Silvennoinen, Heikki

24,00€

Koulutusjärjestelmän jatkuva kehittäminen hyvinvointivaltion tärkeänä osana ei ole onnistunut poistamaan työttömyyttä ja huono-osaisuutta. Kun koulutus laajenee ja yleistyy, tutkintojen arvostus laskee. Toisaalta ei-kouluttautuvaa henkilöä…