Sisäänkirjautuminen

Haku "koulutusalat"

Kylänpää, Esa - Opinnäyte OpenOffice Writer 3.1:llä, e-kirja

Opinnäyte OpenOffice Writer 3.1:llä

Kylänpää, Esa

7,00€


Materiaalin ovat laatineet ammattikorkeakoulun lehtori Esa Kylänpää ja kauppaoppilaitoksen tietojenkäsittelyn lehtori Marja Siltanen, ja se on tehty vastaamaan niitä tarpeita, joita opinnäytteen kirjoittajalla yleensä on koulutusalasta ja asteesta riippumatta. Kohderyhmäksi

Kylänpää, Esa - Opinnäyte Word 2007:llä, e-kirja

Opinnäyte Word 2007:llä

Kylänpää, Esa

7,00€


Materiaalin ovat laatineet ammattikorkeakoulun lehtori Esa Kylänpää ja kauppaoppilaitoksen tietojenkäsittelyn lehtori Marja Siltanen, ja se on tehty vastaamaan niitä tarpeita, joita opinnäytteen kirjoittajalla yleensä on koulutusalasta ja asteesta riippumatta

Kylänpää, Esa - Opinnäyte Word 2010:llä, e-kirja

Opinnäyte Word 2010:llä

Kylänpää, Esa

7,00€

Materiaalin ovat laatineet ammattikorkeakoulun lehtori Esa Kylänpää ja kauppaoppilaitoksen tietojenkäsittelyn lehtori Marja Siltanen, ja se on tehty vastaamaan niitä tarpeita, joita opinnäytteen kirjoittajalla yleensä on koulutusalasta ja asteesta riippumatta.

Kylänpää, Esa - Opinnäyte Word 2007:llä, e-kirja

Opinnäyte Word 2007:llä

Kylänpää, Esa

7,00€

Materiaalin ovat laatineet ammattikorkeakoulun lehtori Esa Kylänpää ja kauppaoppilaitoksen tietojenkäsittelyn lehtori Marja Siltanen, ja se on tehty vastaamaan niitä tarpeita, joita opinnäytteen kirjoittajalla yleensä on koulutusalasta ja asteesta riippumatta.

Keisala, Katja - Monikulttuurisen työyhteisön viestintä, e-kirja

Monikulttuurisen työyhteisön viestintä

Keisala, Katja

0,00€

Tutkija on tarkkaillut työyhteisöjen toimintaa ICT-alalla, koulutusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Eri alojen työyhteisöjen viestinnän haasteet vaihtelevat samoin kuin työntekijöiden kulttuurien välisen viestinnän taidot. Kulttuurien välisen viestinnän

 - Yhteiskuntapolitiikka 4/2018, e-kirja

Yhteiskuntapolitiikka 4/2018

6,90€

: Eliittilukioiden vaikutukset yliopisto-opintojen aloittamiseen ja koulutusalan valintaan - Jenni Savonen ym.: Päihteiden sekakäytön sosiaaliset representaatiot Helsingin Sanomissa 1990–2016 - Johanna Lammi-Taskula & Anna Siippainen: Vanhempien vuorotyö,