Sisäänkirjautuminen

Haku "koulutus"

Silvennoinen, Heikki - Koulutus marginalisaation hallintana, e-kirja

Koulutus marginalisaation hallintana

Silvennoinen, Heikki

24,00€

Koulutusjärjestelmän jatkuva kehittäminen hyvinvointivaltion tärkeänä osana ei ole onnistunut poistamaan työttömyyttä ja huono-osaisuutta. Kun koulutus laajenee ja yleistyy, tutkintojen arvostus laskee. Toisaalta ei-kouluttautuvaa henkilöä

Marita, Annala Johanna Mäkinen - OSALLISTAVA KORKEAKOULUTUS, e-kirja

OSALLISTAVA KORKEAKOULUTUS

Marita, Annala Johanna Mäkinen

0,00€

Campus Conexus – Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen on Euroopan Sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittama projekti, joka kuuluu Manner-Suomen ESR-ohjelmassa opetusja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan…

Ojala, Hanna - Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa, e-kirja

Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa

Ojala, Hanna

27,00€

Elämme elinikäisen oppimisen aikakautta ja vietämme runsaasti aikaa erilaisissa koulutusinstituutioissa. Koulutuksesta onkin muodostunut yksi keskeinen kenttä, jossa käsitykset itsestä sekä omista toiminnallisista mahdollisuuksista rakentuvat.

Nevala, Arto - Korkeakoulutuksen kasvu, lohkoutuminen ja eriarvoisuus Suomessa, e-kirja

Korkeakoulutuksen kasvu, lohkoutuminen ja eriarvoisuus Suomessa

Nevala, Arto

27,00€

Toisen maailmansodan jälkeiset vuosikymmenet ovat olleet korkeakoulutuksen voimakkainta laajentumiskautta: opiskelijamäärä on kymmenkertaistunut ja korkeakouluverkko on levittäytynyt koko valtakunnan kattavaksi. Opiskelumahdollisuuksien parantamisella on pyritty vähentämään asuinpaikan