Sisäänkirjautuminen

Haku "koulutus"

Tuominen, Kari - Kehityskuntokoulutus, e-kirja

Kehityskuntokoulutus

Tuominen, Kari

27,50€

Kehityskunto-tutkimus on innovatiivinen tapa käynnistää oppiminen, kehittäminen ja muutos organisaatiossa. Tavoitteena on samalla kehittää organisaatiossa muutosjohtamistai-toja. Kirja sisältää päivän tai kahden koulutusai-neiston, jossa käsitellään Kehityskuntotutki-muksen osa-alueet: kokonaisuuden hallinta,

Ursin, Jani - Tuntematon korkeakoulutus, e-kirja

Tuntematon korkeakoulutus

Ursin, Jani

22,30€

Ohjaako raha korkeakoulujen kansainvälistymistä? Ovatko pitkät koulutusajat se hinta, jonka maksamme koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuusperiaatteesta? Nopeuttavatko todistusvalinnat korkeakouluopintojen aloittamista tai helpottavatko ne ensikertalaisten

Silvennoinen, Heikki - Koulutus marginalisaation hallintana, e-kirja

Koulutus marginalisaation hallintana

Silvennoinen, Heikki

21,30€

Koulutusjärjestelmän jatkuva kehittäminen hyvinvointivaltion tärkeänä osana ei ole onnistunut poistamaan työttömyyttä ja huono-osaisuutta. Kun koulutus laajenee ja yleistyy, tutkintojen arvostus laskee. Toisaalta ei-kouluttautuvaa henkilöä