Sisäänkirjautuminen

Haku "kokeminen"

Alhanen, Kai - John Deweyn kokemusfilosofia, e-kirja

John Deweyn kokemusfilosofia

Alhanen, Kai

29,00€

John Deweyn (1859-1952) merkitys on kasvanut viime aikoina monilla eri aloilla. Hän asetti pragmatistisen filosofiansa perustaksi inhimillisen kokemuksen. Dewey yritti ratkoa länsimaista ajattelua vuosisatojen ajan hallinneet vääristyneet kahtiajaot…

Rauhala, Lauri - Tajunnan itsepuolustus, e-kirja

Tajunnan itsepuolustus

Rauhala, Lauri

25,00€

Rauhalan mukaan tajunta on kokemisen kokonaisuus. Vain sen avulla tiedetään, että meillä on aivot ja että meitä ympäröi maailman olioiden runsaus. Tajunnan kieltämisyritykset eivät ole järjellisiä, sillä jo kielto itsessään on tajuntaa. Rauhala selventää

Seppänen, Janne - Mediayhteiskunta, e-kirja

Mediayhteiskunta

Seppänen, Janne

26,00€

Samalla kirja tarkastelee median kokemista tilanteessa, jossa vanhat käsitteet television katsoja, radion kuuntelija ja lehden lukija alkavat olla historiaa. "Mediayhteiskunta" on odotettu perusteos mediamaiseman ja viestinnän muutoksista. Teos tutkii viestintää

Ojala, Hanna - Miehistä puhetta, e-kirja

Miehistä puhetta

Ojala, Hanna

0,00€

Miten sosiaaliset suhteet, roolit ja ruumiillisen vanhenemiseen liittyvät kulttuuriset normit asettavat reunaehtoja vanhenemisen kokemiselle ja tulkinnoille? Teos soveltuu sosiaali- ja terveysalan, gerontologian ja sukupuolentutkimuksen opiskelijoille ja tutkijoille

Palmgren, Reidar - Sudenmarja, e-kirja

Sudenmarja

Palmgren, Reidar

5,40€

Salaisuuksien säilyttäminen on Tuulalle helppoa, tunteiden kokeminen ei. Mutta sitten reviirille eksyy mies, jonka Tuula huomaa uskaltavansa päästää lähelleen. Tämä sähkökirja toimii ePub-formaattia tukevilla lukuohjelmilla.

Linko, Kai - Lähtemisen suloinen tuska. Katamaraanilla maailman ympäri, e-kirja

Lähtemisen suloinen tuska. Katamaraanilla maailman ympäri

Linko, Kai

23,00€

Kerron veneen rakentamisen ja purjehtimisen lisäksi myös teknisistä ongelmista, taloudellisista rajoitteista ja erilaisista kokemistani ristiriidoista. Kuvaan luonnon, ympäristön ja eri maiden olojen lisäksi omaa arkeani ulkomailla ja kotimaassa, purjehdusnautintoja

Forsman-Hugg, Sari - Elintarvikeyrityksen brändin rakentaminen, e-kirja

Elintarvikeyrityksen brändin rakentaminen

Forsman-Hugg, Sari

15,00€

Brändi tuottaa asiakkaalle mielleyhtymiä, jotka vaikuttavat tuotteen tai palvelun kokemiseen itselle oikeana valintana. Myös pieni ja keskisuuri yritys voi omilla toimillaan vaikuttaa myönteiseen tunnettuuteen ja vahvistaa asiakasuskollisuutta – siis rakentaa brändiä. Elintarvikeyrityksen