Sisäänkirjautuminen

Haku "kilpailukyky"

Pönni, Veijo  - Suomalaisen painoalan kilpailukyky, e-kirja

Suomalaisen painoalan kilpailukyky

Pönni, Veijo

44,35€

Suomalaisen painoalan kilpailukyky -julkaisu luo syvällisen katsauksen toimialan kilpailukyvyn osatekijöihin ja hahmottelee niiden pohjalta mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita. Tutkimusraportin alussa perehdytään Suomen graafisen teollisuuden

Jokipii, Pirjo - Maatilayrityksen kilpailukyky, e-kirja

Maatilayrityksen kilpailukyky

Jokipii, Pirjo

13,30€

Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää oman toiminnan menettelyiden ja tulosten tiedostamisen lisäksi hyvää toimintaympäristön tuntemista. Kilpailukykyyn vaikuttavat yrityksen kaikki toiminnot. Kokonaisuuden tehokas kehittäminen

Grönroos, Mauri - Mahdollisuuden aika – kohti virtuaalista organisaatiota, e-kirja

Mahdollisuuden aika – kohti virtuaalista organisaatiota

Grönroos, Mauri

39,90€

Virtuaaliorganisaatio on aivan uusi mahdollisuus kehittää organisaatiota ja lisätä sen joustavuutta ja kilpailukykyä. Sitä ei voi johtaa strategisella suunnittelulla tai delegoimalla, koska se muistuttaa vain etäisesti perinteistä organisaatiota. Siksi virtuaaliorganisaatio

Einola-Pekkinen, Virpi - Arvoa aineettomasta pääomasta, e-kirja

Arvoa aineettomasta pääomasta

Einola-Pekkinen, Virpi

36,35€

- Näkyykö aineeton pääoma kokonaistaseessa? - Miten yhdistät osaamista? - Miten mittaat menestystekijöitä? - Miten jäsennät tulevaisuutta ja tietoa? - Nosta kokemus kunniaan! Kirja ottaa osaa ajankohtaiseen keskusteluun aineettomasta…

Miettinen, Satu - Muotoiluajattelu, e-kirja

Muotoiluajattelu

Miettinen, Satu

17,75€

Yritykset ja muotoilijat puolestaan tuovat muotoiluajattelun konkreettiselle tasolle: Miten muotoilu on hyödyttänyt yritysten toimintaa ja kilpailukykyä? Miten muotoiluajattelu on parantanut yrityksen toimintaedellytyksiä ja kasvua? Muotoiluajattelua esitellään

Kamensky, Mika - Menestyksen timantti, e-kirja

Menestyksen timantti

Kamensky, Mika

61,20€

Menestyksen timantin neljä pääsärmää ovat strategia, johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus. Ne ovat tärkeimmät menestystekijät liikeyrityksissä, mutta myös muissa organisaatioissa, urheilussa ja taiteessa niin yhteiskunnan kuin yksilön tasolla.…