Sisäänkirjautuminen

Haku "kilpailukyky"

Jokipii, Pirjo - Maatilayrityksen kilpailukyky, e-kirja

Maatilayrityksen kilpailukyky

Jokipii, Pirjo

15,00€

Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää oman toiminnan menettelyiden ja tulosten tiedostamisen lisäksi hyvää toimintaympäristön tuntemista. Kilpailukykyyn vaikuttavat yrityksen kaikki toiminnot. Kokonaisuuden tehokas kehittäminen

Pönni, Veijo  - Suomalaisen painoalan kilpailukyky, e-kirja

Suomalaisen painoalan kilpailukyky

Pönni, Veijo

50,00€

Suomalaisen painoalan kilpailukyky -julkaisu luo syvällisen katsauksen toimialan kilpailukyvyn osatekijöihin ja hahmottelee niiden pohjalta mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita. Tutkimusraportin alussa perehdytään Suomen graafisen teollisuuden

Miettinen, Satu - Muotoiluajattelu, e-kirja

Muotoiluajattelu

Miettinen, Satu

20,00€

Yritykset ja muotoilijat puolestaan tuovat muotoiluajattelun konkreettiselle tasolle: Miten muotoilu on hyödyttänyt yritysten toimintaa ja kilpailukykyä? Miten muotoiluajattelu on parantanut yrityksen toimintaedellytyksiä ja kasvua? Muotoiluajattelua esitellään

Kamensky, Mika - Menestyksen timantti, e-kirja

Menestyksen timantti

Kamensky, Mika

69,00€

Menestyksen timantin neljä pääsärmää ovat strategia, johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus. Ne ovat tärkeimmät menestystekijät liikeyrityksissä, mutta myös muissa organisaatioissa, urheilussa ja taiteessa niin yhteiskunnan kuin yksilön tasolla.…

Kesti, Marko - Hiljaiset signaalit esimiestyössä, e-kirja

Hiljaiset signaalit esimiestyössä

Kesti, Marko

59,00€

Organisaation kilpailukyky rakentuu useiden inhimillisten menestystekijöiden varaan, joita ovat esimerkiksi sitoutuminen, esimiestoiminta, toimintakulttuuri, työosaaminen, prosessit ja sisäinen viestintä. Työelämän laatua parannetaan käytännön toimenpiteillä,

Einola-Pekkinen, Virpi - Arvoa aineettomasta pääomasta, e-kirja

Arvoa aineettomasta pääomasta

Einola-Pekkinen, Virpi

41,00€

- Näkyykö aineeton pääoma kokonaistaseessa? - Miten yhdistät osaamista? - Miten mittaat menestystekijöitä? - Miten jäsennät tulevaisuutta ja tietoa? - Nosta kokemus kunniaan! Kirja ottaa osaa ajankohtaiseen keskusteluun aineettomasta…

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen, e-kirja

Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen

Tuominen, Kari

32,00€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Lean ei ole itseisarvo, vaan sen on tuettava yrityksen päivittäistä toimintaa ja pitkän aikavälin tavoitteita.
Strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-periaatteiden kehittämisohjelmalle.…