Sisäänkirjautuminen

Haku "kilpailukyky"

Jokipii, Pirjo - Maatilayrityksen kilpailukyky, e-kirja

Maatilayrityksen kilpailukyky

Jokipii, Pirjo

13,30€

Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää oman toiminnan menettelyiden ja tulosten tiedostamisen lisäksi hyvää toimintaympäristön tuntemista. Kilpailukykyyn vaikuttavat yrityksen kaikki toiminnot. Kokonaisuuden tehokas kehittäminen

Pönni, Veijo  - Suomalaisen painoalan kilpailukyky, e-kirja

Suomalaisen painoalan kilpailukyky

Pönni, Veijo

44,35€

Suomalaisen painoalan kilpailukyky -julkaisu luo syvällisen katsauksen toimialan kilpailukyvyn osatekijöihin ja hahmottelee niiden pohjalta mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita. Tutkimusraportin alussa perehdytään Suomen graafisen teollisuuden

Grönroos, Mauri - Mahdollisuuden aika – kohti virtuaalista organisaatiota, e-kirja

Mahdollisuuden aika – kohti virtuaalista organisaatiota

Grönroos, Mauri

39,90€

Virtuaaliorganisaatio on aivan uusi mahdollisuus kehittää organisaatiota ja lisätä sen joustavuutta ja kilpailukykyä. Sitä ei voi johtaa strategisella suunnittelulla tai delegoimalla, koska se muistuttaa vain etäisesti perinteistä organisaatiota. Siksi virtuaaliorganisaatio

Einola-Pekkinen, Virpi - Arvoa aineettomasta pääomasta, e-kirja

Arvoa aineettomasta pääomasta

Einola-Pekkinen, Virpi

36,35€

- Näkyykö aineeton pääoma kokonaistaseessa? - Miten yhdistät osaamista? - Miten mittaat menestystekijöitä? - Miten jäsennät tulevaisuutta ja tietoa? - Nosta kokemus kunniaan! Kirja ottaa osaa ajankohtaiseen keskusteluun aineettomasta…

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen, e-kirja

Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen

Tuominen, Kari

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Lean ei ole itseisarvo, vaan sen on tuettava yrityksen päivittäistä toimintaa ja pitkän aikavälin tavoitteita.
Strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-periaatteiden kehittämisohjelmalle.…

 - Tehoa ja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen, e-kirja

Tehoa ja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Kirja havainnollistaa erään toteutetun prosessien kehittämisohjelman. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan tuloksia sekä kehittää ohjelmaan osallistuvien kehittämisosaamista.
Kehitysohjelman on käynnistyttävä…