Sisäänkirjautuminen

Haku "kielenkäyttö"

Aro, Jari - Sosiologia ja kielenkäyttö, e-kirja

Sosiologia ja kielenkäyttö

Aro, Jari

0,00€

Kirjassa tutkitaan sosiologian tieteellistä kielenkäyttöä, tutkimuskohteena ovat erityisesti sosiologisten tekstien metateoreettiset jaksot. Asiaa tarkastellaan kolmesta näkökulmasta tutkimalla sosiologisten tekstien retorista vakuuttavuutta, analysoimalla niissä käytettäviä kertomusrakenteita

Heikkinen, Vesa - Teksti työnä, virka kielenä, e-kirja

Teksti työnä, virka kielenä

Heikkinen, Vesa

22,20€

Millaista siis on virkakieli? Entä millaista sen pitäisi olla? Näihin kysymyksiin emme pyri emmekä pysty tyhjentävästi vastaamaan. Sitäkin enemmän etsimme reittejä, joita myöten tätä paljolti tutkimatonta maastoa voi lähestyä. Etsimme paljastavia…

Jokinen, Arja - Diskurssianalyysi liikkeessä, e-kirja

Diskurssianalyysi liikkeessä

Jokinen, Arja

15,10€

Diskurssianalyysi liikkeessä tarjoaa ajattelun ja tutkimisen välineitä lukijoille, jotka ovat kiinnostuneet kielenkäytöstä sosiaalisena toimintana. Se soveltuu yhtä hyvin yliopiston opiskelijoille ja opettajille kuin tutkijoillekin. Kirjan päähuomio on vuorovaikutuksen erittelyssä

Mustajoki, Arto - Kevyt kosketus venäjän kieleen, e-kirja

Kevyt kosketus venäjän kieleen

Mustajoki, Arto

25,75€

Harva Suomessa osaa venäjää, mutta moni haluaisi tietää jotakin tästä salaperäisestä naapurin kielestä, joka on maailman kahdeksanneksi puhutuin kieli. Tämä kirja on juuri heille. Teos tarjoilee makupaloja niin kyrillisestä kirjaimistosta,…

Lyytikäinen, Erkki - Sehän on murretta!, e-kirja

Sehän on murretta!

Lyytikäinen, Erkki

18,10€

Räytyvä sydän on monelle tuttu hitti-iskelmästä. Yleiskielen uudet tulokkaat seksi ja sinkku taas tunnetaan vanhastaan monissa murteissa - joskin aivan eri merkityksessä. Murretta kuulee tavisten ja julkkisten suusta, ja siihen törmää kaunokirjallisuudessa…

Mäntynen, Anne - Uusi kurssi kohti diskurssia, e-kirja

Uusi kurssi kohti diskurssia

Mäntynen, Anne

26,00€

"Uusi kurssi kohti diskurssia" tarkastelee kielenkäytön ja sosiaalisen toiminnan suhdetta sekä kielen tapaa tuottaa merkitystä. Kirja tarjoaa ajantasaisen ja kiehtovan johdatuksen diskurssintutkimukseen, sen keskeisiin käsitteisiin ja uusimpiin avauksiin. Teos antaa keskeiset tiedot

Baron, Naomi S. - Always On: Language in an Online and Mobile World, e-kirja

Always On: Language in an Online and Mobile World

Baron, Naomi S.

23,75€

In Always On, Naomi S. Baron reveals that online and mobile technologies--including instant messaging, cell phones, multitasking, Facebooks, blogs, and wikis--are profoundly influencing how we read and write, speak and listen, but not in the ways we might…