Sisäänkirjautuminen

Haku "kielenkäyttö"

Aro, Jari - Sosiologia ja kielenkäyttö, e-kirja

Sosiologia ja kielenkäyttö

Aro, Jari

0,00€

Kirjassa tutkitaan sosiologian tieteellistä kielenkäyttöä, tutkimuskohteena ovat erityisesti sosiologisten tekstien metateoreettiset jaksot. Asiaa tarkastellaan kolmesta näkökulmasta tutkimalla sosiologisten tekstien retorista vakuuttavuutta, analysoimalla niissä käytettäviä kertomusrakenteita

Heikkinen, Vesa - Teksti työnä, virka kielenä, e-kirja

Teksti työnä, virka kielenä

Heikkinen, Vesa

22,20€

Millaista siis on virkakieli? Entä millaista sen pitäisi olla? Näihin kysymyksiin emme pyri emmekä pysty tyhjentävästi vastaamaan. Sitäkin enemmän etsimme reittejä, joita myöten tätä paljolti tutkimatonta maastoa voi lähestyä. Etsimme paljastavia…

Mustajoki, Arto - Kevyt kosketus venäjän kieleen, e-kirja

Kevyt kosketus venäjän kieleen

Mustajoki, Arto

25,75€

Harva Suomessa osaa venäjää, mutta moni haluaisi tietää jotakin tästä salaperäisestä naapurin kielestä, joka on maailman kahdeksanneksi puhutuin kieli. Tämä kirja on juuri heille. Teos tarjoilee makupaloja niin kyrillisestä kirjaimistosta,…

Jokinen, Arja - Diskurssianalyysi liikkeessä, e-kirja

Diskurssianalyysi liikkeessä

Jokinen, Arja

15,10€

Diskurssianalyysi liikkeessä tarjoaa ajattelun ja tutkimisen välineitä lukijoille, jotka ovat kiinnostuneet kielenkäytöstä sosiaalisena toimintana. Se soveltuu yhtä hyvin yliopiston opiskelijoille ja opettajille kuin tutkijoillekin. Kirjan päähuomio on vuorovaikutuksen erittelyssä

Mäntynen, Anne - Kurssi kohti diskurssia, e-kirja

Kurssi kohti diskurssia

Mäntynen, Anne

23,95€

Kurssi kohti diskurssia tarkastelee tätä kielenkäytön ja sosiaalisen toiminnan suhdetta eri näkökulmista tarjoten ajantasaisen ja kiehtovan johdatuksen diskurssintutkimukseen, sen keskeisiin käsitteisiin ja uusimpiin avauksiin. Mitä diskurssin käsitteellä

Baron, Naomi S. - Always On: Language in an Online and Mobile World, e-kirja

Always On: Language in an Online and Mobile World

Baron, Naomi S.

23,75€

In Always On, Naomi S. Baron reveals that online and mobile technologies--including instant messaging, cell phones, multitasking, Facebooks, blogs, and wikis--are profoundly influencing how we read and write, speak and listen, but not in the ways we might…

Palonen, Emilia - Jätkät ja jytkyt, e-kirja

Jätkät ja jytkyt

Palonen, Emilia

25,75€

Tavalliset, kunnolliset ja tolkun ihmiset marssivat julkisuuteen ympäri maailmaa. Suomessa perussuomalaisten nousu tapahtui samaan aikaan, kun monikulttuurisuuskritiikki kärjistyi, retoriikka muuttui aggressiiviseksi ja vihapuheesta tuli maan tapa.…

Mielikäinen, Aila - Miten suomalaiset puhuvat murteista, e-kirja

Miten suomalaiset puhuvat murteista

Mielikäinen, Aila

16,75€

Suomen murteet ovat tasoittumisestaan huolimatta nousseet viime vuosikymmeninä kiinnostuksen kohteiksi ja keskustelun aiheiksi, mutta miten niistä puhutaan ilman murteentutkijoiden käsitteitä ja termejä? Millä perusteella ei-kielitieteilijät eli…

Mehtonen, Päivi - Kielen ja kirjallisuuden hämärä, e-kirja

Kielen ja kirjallisuuden hämärä

Mehtonen, Päivi

0,00€

Taiteen ja taiteenteorian tai tieteellisen kielenkäytön vaikeaselkoisuutta yhdistää kysymys siitä, miksi kirjoitus ajoittain näyttäytyy epäselvänä ja vaikeana. Miksi kieli ja kerronta niin helposti pukeutuvat kirkkauden ja pimeyden symboliikkaan? Teos tarjoaa

Heikkinen, Vesa - Kielemme kohtalo, e-kirja

Kielemme kohtalo

Heikkinen, Vesa

25,70€

Kieli kuuluu kaikille ja näkyy kaikkialla. Jokaisella kielellä on erityinen arvo käyttäjälleen. Olemme niin yksilöitä kuin yhteisöjen jäseniäkin paljolti kielellisesti. Miten meidän tulisi pitää tästä kielestämme huolta? Kun suomen kirjakieli…