Sisäänkirjautuminen

Haku "kielellinen vuorovaikutus"

Jokinen, Arja - Diskurssianalyysi liikkeessä, e-kirja

Diskurssianalyysi liikkeessä

Jokinen, Arja

17,00€

Kirjan päähuomio on vuorovaikutuksen erittelyssä eli siinä, miten ihmiset keskinäisessä, kielellisessä toiminnassaan luovat sosiaalista todellisuutta.
Yhtenäisen tutkimussuuntauksen sijasta diskurssianalyysi on monenlaisille

Honkela, Timo - Rauhankone: Tekoälytutkijan testamentti, e-kirja

Rauhankone: Tekoälytutkijan testamentti

Honkela, Timo

27,00€

Maailmanrauha on utopia, josta kaikki haaveilevat mutta johon kukaan ei oikein usko. Ihminen on ladattu tunteilla. Neuvottelutilanteissa kielimuuri kärjistää kriisin, kun ihmiset tarkoittavat samoilla sanoilla eri asioita tai puhuvat samasta asiasta…

Jokinen, Arja - Diskurssianalyysi, e-kirja

Diskurssianalyysi

Jokinen, Arja

27,00€

Teos johdattelee havainnollisten esimerkkien avulla analysoimaan vuorovaikutusta, kielenkäytön vaihtelua ja kielen avulla välittyviä viestejä identiteeteistä ja valtasuhteista. Kirjoittajat käyvät myös kattavasti läpi diskurssianalyyttisten tutkimussuuntausten

Mäntynen, Anne - Kurssi kohti diskurssia, e-kirja

Kurssi kohti diskurssia

Mäntynen, Anne

27,00€

Mitä diskurssin käsitteellä tarkoitetaan ja miten siihen liittyvät konteksti, kielelliset resurssit, diskurssit ja genre? Entä millainen on diskurssintutkimuksen analyysiprosessi? Teos antaa perustiedot diskurssintutkimuksesta ja sen soveltamisesta, tavoitteenaan

Ojala, Hanna - Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa, e-kirja

Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa

Ojala, Hanna

27,00€

Elämme elinikäisen oppimisen aikakautta ja vietämme runsaasti aikaa erilaisissa koulutusinstituutioissa. Koulutuksesta onkin muodostunut yksi keskeinen kenttä, jossa käsitykset itsestä sekä omista toiminnallisista mahdollisuuksista rakentuvat.…

Andersson, Leif C. - Kaikki irti arjesta, e-kirja

Kaikki irti arjesta

Andersson, Leif C.

12,00€

Jokaisella on kokemuksia, ajatuksia ja näkemyksiä arjesta. Arkea onkin vaikea määritellä yksiselitteisesti. Tieteelle arki tarjoaa valtavan aiheiden ja lähestymistapojen kirjon, ja usein tieteen ongelmat ja oivallukset nousevat tavallisesta arkielämästä.…