Sisäänkirjautuminen

Haku "kehittäminen"

Keinonen, Turkka - Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologiayrityksissä, e-kirja

Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologiayrityksissä

Keinonen, Turkka

29,20€

Teoksessa kuvataan yritysten muotoilutoiminnan ja -osaamisen kehitystä ja määrätietoista kehittämistä sekä yksilöiden että organisaation osaamisen kannalta. Esimerkkitapauksia ovat muun muassa Nokian muotoilutoiminnan kehittyminen, Metso-konsernin muotoilustrategia-hanke

 - Tehoa ja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen, e-kirja

Tehoa ja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Kirja havainnollistaa erään toteutetun prosessien kehittämisohjelman. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan tuloksia sekä kehittää ohjelmaan osallistuvien kehittämisosaamista.
Kehitysohjelman on käynnistyttävä kerralla ja edettävä nopeasti. Tulosten saavuttamiseksi ohjelman

Juuti, Pauli - Johtamisen kehittäminen, e-kirja

Johtamisen kehittäminen

Juuti, Pauli

31,50€

Olennainen kysymys on, saako esimies muut innostuneesti, itsensä likoon laittaen mukaan työyhteisön kehittämiseen. Tässä teoksessa kerrotaan, millaisten keinojen avulla esimies voi saada muut mukaansa tavoittelemaan työyhteisön päämääriä ja ratkaisemaan

 - Tehoa ja laatua siisteyden ja järjestyksen kehittämiseen - 5S, e-kirja

Tehoa ja laatua siisteyden ja järjestyksen kehittämiseen - 5S

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
5S-ohjelmassa kehitetään periaatteet ja käytännöt siisteydelle, järjestykselle, puhtaudelle sekä niiden kehittämiselle. Jokainen hoitaa oman osuutensa siisteydestä, järjestyksestä ja puhtaudesta sekä 5S-ohjelman toteutumisesta.
Kirja

Sainio, Arto - Relaatiotietokannan kehittämisen perusteet, Access, e-kirja

Relaatiotietokannan kehittämisen perusteet, Access

Sainio, Arto

6,20€

Access mahdollistaa joustavan tietokannan kehittämisen, perustamisen ja muuttamisen. Access toteuttaa relaatiomallin hyvin, joten Accessia voi käyttää myös yleisen tietokantojen kehittä-misopetuksen harjoitusvälineenä. Julkaisussa käydään läpi relaatiotietokannan elämänkaari

Lahti, Sami - Tehoa ja laatua tuotteiden ja tuotantojärjestelmän kehittämiseen, e-kirja

Tehoa ja laatua tuotteiden ja tuotantojärjestelmän kehittämiseen

Lahti, Sami

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Tuotepolitiikka, tuotevalikoima, tuotteiden rakenteet, modulaarisuus, standardointi, yksinkertaisuus, tuotteen sisältämien osien määrä sekä mahdollisuus automatisointiin luovat perusteet tehokkaalle tuotantojärjestelmälle.
Tuotantojärjestelmä muodostuu tiloista, prosesseista,