Sisäänkirjautuminen

Haku "kasvatustiede"

Rinne, Risto - Johdatus kasvatustieteisiin, e-kirja

Johdatus kasvatustieteisiin

Rinne, Risto

34,30€

Johdatus kasvatustieteisiin johdattaa lukijan kasvatusta, koulutusta, oppimista ja kasvua tutkivien tieteiden maailmaan. Kirjan tavoitteena on antaa välineet ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja paikantaa sen asema tieteiden järjestelmässä. Teoksessa käsitellään laajasti

Siljander, Pauli - Kasvatus ja sivistys, e-kirja

Kasvatus ja sivistys

Siljander, Pauli

16,85€

Kirjoittajat ovat suomalaisia kasvatustieteen asiantuntijoita. Teos soveltuu oppikirjaksi korkeakouluissa sekä jokaiselle kasvatuksen kysymyksistä kiinnostuneelle.

Karila, Kirsti - Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, e-kirja

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Karila, Kirsti

28,00€

Varhaislapsuus on yksi ihmiselämän merkittävimmistä vaiheista. Länsimaista lapsuutta luonnehtii se, että suuri osa lapsista osallistuu päiväkotien toimintaan. Niiden pedagogiset käytännöt muovaavat lapsuutta sekä lasten mahdollisuuksia oppia…

Aittola, Tapio - Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä, e-kirja

Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä

Aittola, Tapio

25,75€

Koulutus ja tieto kytkeytyvät toisiinsa, ja koulutusjärjestelmä tuottaa ja ylläpitää yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Kuinka koulutus kohtelee sukupuolen, etnisyyden, uskonnon, yhteiskuntaluokan tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella erilaisia…

Nummenmaa, Anna Raija - Ongelmasta oivallukseen, e-kirja

Ongelmasta oivallukseen

Nummenmaa, Anna Raija

0,00€

Työelämän muutokset asettavat jatkuvasti uusia vaatimuksia osaamiselle ja asiantuntijuudelle. Yhteiskunnallisen muutoksen oloissa on nähty tarpeellisena myös löytää uudenlaisia lähestymistapoja koulutuksen ja työelämän lähentämiseen. Ongelmaperustainen…

Rantala, Jukka - Sopimaton lasten kasvattajaksi!, e-kirja

Sopimaton lasten kasvattajaksi!

Rantala, Jukka

23,95€

Sopimaton lasten kasvattajaksi! -Opettajiin kohdistuneet poliittiset puhdistuspyrkimykset Suomessa 1944–1948 Mitä silloin tapahtuu, kun ei näytä tapahtuvan mitään? Näin voi olettaa Jukka Rantalan kysyneen lähtiessään tutkimaan toisen maailmansodan…

Honkonen, Risto - Koulutuksen lumo -retoriikka, politiikka ja arviointi, e-kirja

Koulutuksen lumo -retoriikka, politiikka ja arviointi

Honkonen, Risto

0,00€

Tämä teos on Reijo Raivolan kunniaksi toimitettu juhlakirja hänen jäädessään eläkkeelle Tampereen yliopiston kasvatustieteen professorin virasta. Kirjan ensimmäisessä eli ‘Koulutusretoriikka’ luvussa käsitellään koulutuspolitiikan teemoja diskursiivisesta näkökulmasta.