Sisäänkirjautuminen

Haku "kasvatus"

Jaatinen, Riitta - Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta, e-kirja

Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta

Jaatinen, Riitta

0,00€

Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta Puheenvuoroja sillanrakentajille Koulukasvatuksessa kohdataan ihmisten erilaisuuden ja ainutlaatuisuuden kirjo. Tarvitaan sillanrakentajia, jotta toisen parempi ymmärtäminen ja kasvun auttaminen tulee mahdolliseksi.

Kiilakoski, Tomi - Kenen kasvatus?, e-kirja

Kenen kasvatus?

Kiilakoski, Tomi

21,30€

Kirjoittajat tarkastelevat suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen päämääriä ja käytäntöjä kriittisen pedagogiikan valossa. Suomessa kriittinen kasvatustieteellinen tutkimus ja kasvatusajattelu nojautuvat moniin perinteisiin. Tästä syystä kriittisellä pedagogiikalla ei tässä

Siljander, Pauli - Kasvatus ja sivistys, e-kirja

Kasvatus ja sivistys

Siljander, Pauli

16,85€

Teos sisältää kasvatuksen ja sivistyksen peruskysymyksiä. Teemoina ovat romantiikka ja klassinen sivistyskäsitys, pakon ja vapauden suhde kasvatuksessa, esteettinen sivistys, eettinen kasvatus, kokemus ja kasvu

Herkman, Juha - Kriittinen mediakasvatus, e-kirja

Kriittinen mediakasvatus

Herkman, Juha

22,20€

Miten tuntemattomalle saarelle haaksirikkoutuvista kertova television seikkailusarja voi toimia lähtökohtana politiikasta käydyille väittelyille? Kuinka populaarikulttuurin kuvastot on mahdollista ottaa osaksi historian tai biologian kouluopetusta? Miten visuaalista kulttuuria kannattaa lähestyä luokkahuoneissa? Kriittinen

Helenius, Aili - Varhaiskasvatus: Perusteita, e-kirja

Varhaiskasvatus: Perusteita

Helenius, Aili

20,00€

Alan konkarien, Aili Heleniuksen ja Leena Lummelahden nyt ilmestyvä uusin teos on varhaiskasvatuksen ytimessä. Se soveltuu alan ensimmäiseksi oppikirjaksi eri koulutustasoilla, ja se tarjoaa apua opettajille, jotka pitävät varhaiskasvatuksen