Sisäänkirjautuminen

Haku "kasvatus"

Kiilakoski, Tomi - Kenen kasvatus?, e-kirja

Kenen kasvatus?

Kiilakoski, Tomi

24,00€

Kirjoittajat tarkastelevat suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen päämääriä ja käytäntöjä kriittisen pedagogiikan valossa. Suomessa kriittinen kasvatustieteellinen tutkimus ja kasvatusajattelu nojautuvat moniin perinteisiin. Tästä syystä kriittisellä pedagogiikalla ei tässä

Siljander, Pauli - Kasvatus ja sivistys, e-kirja

Kasvatus ja sivistys

Siljander, Pauli

19,00€

Teos sisältää kasvatuksen ja sivistyksen peruskysymyksiä. Teemoina ovat romantiikka ja klassinen sivistyskäsitys, pakon ja vapauden suhde kasvatuksessa, esteettinen sivistys, eettinen kasvatus, kokemus ja kasvu

Herkman, Juha - Kriittinen mediakasvatus, e-kirja

Kriittinen mediakasvatus

Herkman, Juha

25,00€

Miten tuntemattomalle saarelle haaksirikkoutuvista kertova television seikkailusarja voi toimia lähtökohtana politiikasta käydyille väittelyille? Kuinka populaarikulttuurin kuvastot on mahdollista ottaa osaksi historian tai biologian kouluopetusta? Miten visuaalista kulttuuria kannattaa lähestyä luokkahuoneissa? Kriittinen

Jaatinen, Riitta - Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta, e-kirja

Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta

Jaatinen, Riitta

0,00€

Mitä sitten on kasvattajana ja opettajana oleminen? Entä mitä kasvatuksella tavoitellaan? Mitä on tehtävä yksin ja mitä yhdessä? Suuria kysymyksiä, joihin ei ole yksinkertaisia vastauksia. Kirjassa kasvatuksen, koulutyön

Huuskonen, Saija - Metsänkasvatus - menetelmät ja kannattavuus, e-kirja

Metsänkasvatus - menetelmät ja kannattavuus

Huuskonen, Saija

30,75€

Kirjassa opastetaan sekä tasaikäisrakenteisen että eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen eri menetelmiin ja niiden perusteisiin viimeisimmän tutkimustiedon valossa. Uudistetun metsälain avaamat mahdollisuudet metsänkasvatuksessa

Viljamaa, Janne - Mitä minä teen tämän teinin kanssa, e-kirja

Mitä minä teen tämän teinin kanssa

Viljamaa, Janne

26,20€

Teini-ikä on haastavaa aikaa niin vanhemmille kuin nuorelle itselleenkin. Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa antaa kirjassaan selkeitä ja käytännönläheisiä ohjeita siitä, miten ohjata nuori turvallisesti tämän kasvuvaiheen läpi hänen persoonallisuuttaan…

Paalasmaa, Jarno - Maailman parhaimmat kasvatusideat, e-kirja

Maailman parhaimmat kasvatusideat

Paalasmaa, Jarno

16,90€

Maailman parhaat kasvatusajatukset -teos tarjoaa konkreettista viisautta ja ajattelun aarteita jokaiselle opettajalle ja vanhemmalle. Miten löytää oikea tasapaino vapauden ja kurin kesken? Miten lapsilähtöisyys ja kokonaisvaltaisuus ymmärretään oikein? Miten kasvattaa viisaasti digitalisoituvassa