Sisäänkirjautuminen

Haku "kasvatus"

Kiilakoski, Tomi - Kenen kasvatus?, e-kirja

Kenen kasvatus?

Kiilakoski, Tomi

24,00€

Kirjoittajat tarkastelevat suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen päämääriä ja käytäntöjä kriittisen pedagogiikan valossa. Suomessa kriittinen kasvatustieteellinen tutkimus ja kasvatusajattelu nojautuvat

Jaatinen, Riitta - Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta, e-kirja

Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta

Jaatinen, Riitta

0,00€

Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta Puheenvuoroja sillanrakentajille Koulukasvatuksessa kohdataan ihmisten erilaisuuden ja ainutlaatuisuuden kirjo. Tarvitaan sillanrakentajia, jotta toisen parempi ymmärtäminen ja kasvun auttaminen tulee mahdolliseksi.

Siljander, Pauli - Kasvatus ja sivistys, e-kirja

Kasvatus ja sivistys

Siljander, Pauli

19,00€

Teos sisältää kasvatuksen ja sivistyksen peruskysymyksiä. Teemoina ovat romantiikka ja klassinen sivistyskäsitys, pakon ja vapauden suhde kasvatuksessa, esteettinen sivistys, eettinen kasvatus, kokemus ja kasvu

Viljamaa, Janne - Mitä minä teen tämän teinin kanssa, e-kirja

Mitä minä teen tämän teinin kanssa

Viljamaa, Janne

26,20€

Teini-ikä on haastavaa aikaa niin vanhemmille kuin nuorelle itselleenkin. Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa antaa kirjassaan selkeitä ja käytännönläheisiä ohjeita siitä, miten ohjata nuori turvallisesti tämän kasvuvaiheen läpi hänen persoonallisuuttaan…

 - Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen, e-kirja

Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen

25,11€

Kasvatus tuottaa niin ihmisen kuin yhteiskunnan kannalta välttämättömiä tiedollisia, taidollisia ja moraalisia valmiuksia. Kasvattajien tehtävänä on huolehtia siitä, että nämä valmiudet ovat riittäviä. Kasvatukseen

Aittola, Tapio - Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä, e-kirja

Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä

Aittola, Tapio

29,00€

Kuinka koulutus kohtelee sukupuolen, etnisyyden, uskonnon, yhteiskuntaluokan tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella erilaisia ryhmiä? Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä esittelee olennaiset muutokset, keskeiset painotukset ja uudet lähestymistavat viime