Sisäänkirjautuminen

Haku "johtaminen"

Tuominen, Kari - Muutoksen johtaminen, e-kirja

Muutoksen johtaminen

Tuominen, Kari

27,50€

Kirja on uusittu painos aikaisemmin julkaistusta kirjasta "Muutoshallinnan mestari: Kuinka toteuttaa strategiset suunnitelmat kilpailijoita nopeammin” Kirja on suunnattu organisaatioiden johdolle ja kehittämisen ammattilaisille ja kaikille kehittämisestä…

Turtio, Tarja - Paha johtaminen, e-kirja

Paha johtaminen

Turtio, Tarja

38,05€

Paha johtaminen on laaja ja moninainen, myös monisyinen ilmiö. Mistä sen tunnistaa? Mikä on "vain" huonoa johtamista, milloin voidaan käyttää voimakkaampaan termiä ja puhua pahasta johtamisen yhteydessä? Teoksessa

Tuominen, Kari - Työhyvinvoinnin johtaminen, e-kirja

Työhyvinvoinnin johtaminen

Tuominen, Kari

27,50€

Kirja kuvaa erään organisaation työhyvinvoinnin johtamisen periaatteet havainnollisina esimerkkipareina. Kirjan esimerkit auttavat yhdistämään työhyvinvoinnin edistämisen organisaation johtamiseen ja kehittämiseen. Kirjan avulla organisaatiossa

Jabe, Marjatta - Erilaisten ihmisten johtaminen, e-kirja

Erilaisten ihmisten johtaminen

Jabe, Marjatta

50,75€

Erilaisten ihmisten johtaminen -kirjan sisältöä: Miten saa erilaiset ihmiset mukaan muutokseen? Ristiriitojen ratkaisun avaimet Miten eri kulttuureista tulevat saadaan puhaltamaan yhteen hiileen? Erilaisten persoonien johtaminen Kaikki

Sydänmaanlakka, Pentti - Älykäs julkinen johtaminen, e-kirja

Älykäs julkinen johtaminen

Sydänmaanlakka, Pentti

61,20€

Miten Suomen julkinen sektori voi selvitä tulevaisuuden turbulentissa toimintaympäristössä? Mikä on julkisen johtamisen tärkeintä osaamista, ja miten luodaan älykäs julkinen organisaatio? Kirja kehittää uudenlaista julkisen johtamisen mallia

Hiltunen, Arto - Johtamisesta, e-kirja

Johtamisesta

Hiltunen, Arto

39,90€

Kokeneen liikkeenjohtajan ajatuksia johtamisen ja talouden kysymyksistä. Arto Hiltunen pohdiskelee laajan perspektiivinsä pohjalta ajankohtaisia ja ajattomia johtamisaiheita. Kirjan painopiste on yritysten johtamisessa, mutta myös julkishallinnon,

Rissanen, Sari - Sosiaali- ja terveysjohtaminen, e-kirja

Sosiaali- ja terveysjohtaminen

Rissanen, Sari

35,00€

Kirja jakautuu kolmeen osaan, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöä, itse johtamistyön sisältöä sekä johtamisen murrostekijöitä, kuten integrointia, moniammatillisia verkostoja ja jatkuvaa muutosta. Kirja soveltuu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen

Järvensivu, Timo - Verkostojen johtaminen: Opi ja etene yhdessä, e-kirja

Verkostojen johtaminen: Opi ja etene yhdessä

Järvensivu, Timo

12,00€

Kirjassa tarjotaan näihin kokemuksiin perustuvia työkaluja ja näkökulmia: Mihin hyvä verkostotyö perustuu? Minkälaista johtajuutta tarvitaan? Minkälaisia verkostoja on olemassa? Minkälaisia käytännön askeleita verkostojen johtaminen vaatii?

Niiranen, Vuokko - Johtaminen sosiaalialalla, e-kirja

Johtaminen sosiaalialalla

Niiranen, Vuokko

25,75€

"Sosiaalialan johtamisen keskeinen tehtävä on voimavarojen johtaminen. Tähän sisältyvät niin henkilöstö, osaaminen ja raha kuin sosiaaliset, fyysiset ja kulttuuriset rakenteetkin - ja lisäksi asiakkaat, päättäjät ja palveluiden rahoittajat.