Sisäänkirjautuminen

Haku "johtajuus"

Alahuhta, Matti - Johtajuus: Kirkas suunta ja ihmisten voima, e-kirja

Johtajuus: Kirkas suunta ja ihmisten voima

Alahuhta, Matti

16,05€

Johtaminen on yhä useammin muutoksen johtamista. Tärkeintä on kirkkaan suunnan näyttäminen ja ihmisten saaminen mukaan muutokseen. Matti Alahuhta suuntaa sanomansa sekä johtajille että johdettaville selkeästi ja havainnollisesti tavalla, joka…

Johtajuus: Kirkas suunta ja ihmisten voima

Johtajuus: Kirkas suunta ja ihmisten voima

Alahuhta, Matti

16,05€

Johtaminen on yhä useammin muutoksen johtamista. Tärkeintä on kirkkaan suunnan näyttäminen ja ihmisten saaminen mukaan muutokseen. Matti Alahuhta suuntaa sanomansa sekä johtajille että johdettaville selkeästi ja havainnollisesti tavalla, joka…

Tuominen, Kari - Johtajuus pähkinässä, e-kirja

Johtajuus pähkinässä

Tuominen, Kari

5,00€

Johtajuuden arviointialueella tarkastellaan, miten johtajat luovat yritykselle mission ja vision sekä edistävät niiden toteutumista. Myös tarkastellaan, miten he kehittävät pitkäkestoiseen menestymiseen vaadittavia arvoja eettisiä periaatteita ja toimivat itse

Ristikangas, Marjo-Riitta - Valmentava johtajuus, e-kirja

Valmentava johtajuus

Ristikangas, Marjo-Riitta

40,00€

Valmentava johtajuus-kirja on kirjoitettu käsikirjamaisesti tarjoten lukijalle valmentavan johtajuuden taustateoriaa ja myös aimo annoksen käytännön esimerkkejä. Valmentavan johtajuuden ajattelu- ja toimintamallit

Bärlund, Aija - Kestävä johtajuus: Bisneksen uusi elinehto, e-kirja

Kestävä johtajuus: Bisneksen uusi elinehto

Bärlund, Aija

18,35€

Yritys maksimoi omaa etuaan ja omia hyötyjään viemällä kestävän johtajuuden periaatteet liiketoimintastrategiansa ytimeen. Yleviä syitä ei välttämättä tarvita, vaan vastuullinen toiminta, läpinäkyvyys ja sidosryhmien osallistaminen ovat menestyksen edellytys.