Sisäänkirjautuminen

Haku "ikääntyneet"

Kelo, Sini - Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö, e-kirja

Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö

Kelo, Sini

35,60€

Käytännönläheinen ja monipuolinen ikääntymisen ja gerontologisen hoitotyön oppikirja terveysalan opiskelijoille. https://tuotteet.sanomapro.fi/bu561519-ikaantynyt-ihminen-ja-hoitotyo.html

 - Yhteiskuntapolitiikka 6/2017, e-kirja

Yhteiskuntapolitiikka 6/2017

6,10€

Yhteiskuntapolitiikka (YP) on yhteiskuntatutkimuksen siteeratuin aikakauslehti Suomessa. YP:n jutuilla on taipumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja käynnistää toimenpiteitä. YP:n Julkaisufoorumi-luokitus 2…

Hyyppä, Markku T. - Ikääntyvän muistikirja, e-kirja

Ikääntyvän muistikirja

Hyyppä, Markku T.

20,30€

Ikääntyvän muistin parantamiseksi on olemassa erilaisia menetelmiä mm. ravitsemusta, liikuntaa ja meditaatiota. Kaupan on myös älylääkkeitä, joiden kerrotaan tehostavan aivojen toimintaa. Muistin buustaus eli pikainen edistäminen laitteiden ja tietokoneohjelmien

Ojala, Hanna - Miehistä puhetta, e-kirja

Miehistä puhetta

Ojala, Hanna

0,00€

Suomi harmaantuu. Myös miehet elävät pidempään kuin aiemmin. Millaisena miesten vanheneminen näyttäytyy yhteiskunnassa? Millaista ikääntyminen on miehen näkökulmasta? Kirja tarkastelee vanhenemista yhteiskunnan tasolta miesten omiin tulkintoihin.…

Vuori, Ilkka - Kohti terveempää ikääntymistä, e-kirja

Kohti terveempää ikääntymistä

Vuori, Ilkka

10,65€

Kirjan tiedoista on hyötyä ikääntyville, heidän läheisilleen ja heitä hoitaville henkilöille. Tärkein näistä keinoista on omat elintavat. Ja niillä on voimaa! Elintavat ovat perimmältään yksinkertaisia. Vähitellen niistä on kehittynyt hienojakoisia

Saarenheimo, Marja - Vanhenemisen taito, e-kirja

Vanhenemisen taito

Saarenheimo, Marja

19,50€

Kirja antaa uusia ajatuksia sekä ikääntyville että heille, joilla kaikki tuo on vasta edessäpäin. Jotka haluavat varautua. Tai ymmärtää muuten vain.

Haarni, Ilka - Kolmas elämä: Aktiiviset eläkeikäiset kaupungissa, e-kirja

Kolmas elämä: Aktiiviset eläkeikäiset kaupungissa

Haarni, Ilka

21,00€

Havainnoinnin ja haastatteluiden pohjalta hän esittelee ikääntyvien kaupunkilaisten osallistuvaa elämäntapaa: harrastuksia, omaehtoista toimintaa, vapaaehtoistyötä sekä yhdistys- ja vertaistoimintaa. Osallistumisen kirjon ohella teoksessa kuvataan eläkeikäisille

 - Yhteiskuntapolitiikka 5/2017, e-kirja

Yhteiskuntapolitiikka 5/2017

6,10€

Yhteiskuntapolitiikka (YP) on yhteiskuntatutkimuksen siteeratuin aikakauslehti Suomessa. YP:n jutuilla on taipumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja käynnistää toimenpiteitä. YP:n Julkaisufoorumi-luokitus 2…

 - Yhteiskuntapolitiikka 2/2019, e-kirja

Yhteiskuntapolitiikka 2/2019

6,10€

: Ikääntyneiden hoivaköyhyys - Piia Jallinoja ym.: Miten Suomi söi 2008–2016? Erityisruokavaliot ja niiden taustatekijät - Pekka Hakkarainen ym.: Monikasvoinen sekakäyttö - Marja Riihelä & Matti Tuomala: Polarisaatiosta ja keskiluokan kuihtumisesta - Erhola