Sisäänkirjautuminen

Haku "ihminen"

Hänninen, Vilma - Muuttuuko ihminen?, e-kirja

Muuttuuko ihminen?

Hänninen, Vilma

0,00€

Mikä on moraalin ja tunteiden merkitys ihmislajin kehityksessä ja yhteiskunnan muutoksessa? Voiko ongelmien periytymisen sukupolvelta toiselle katkaista? Miten ihminen voi irrottautua päihdeongelmasta? Miten hoito ja terapia voivat auttaa ihmistä

Bojs, Karin - Homo europaeus - Eurooppalaisen ihmisen pitkä historia, e-kirja

Homo europaeus - Eurooppalaisen ihmisen pitkä historia

Bojs, Karin

26,15€

Sen lisäksi, että teos valottaa ansiokkaasti eurooppalaisten keskinäisiä sukulaisuussuhteita, se on huikea matka yhteiseen historiaamme ja eurooppalaisen ihmisen kehitysvaiheisiin. Teos sai Ruotsin arvostetuimman kirjallisuuden alan tunnustuksen, August-palkinnon,

Lahtinen, Mikko - Ihminen, poliittinen eläin, e-kirja

Ihminen, poliittinen eläin

Lahtinen, Mikko

5,50€

Politiikan ja moraalin leikkauksia Platonista ja Aristoteleesta lähtien ihmisten yhteiselämä, politiikka on ollut filosofien mielenkiinnon kohteena. Aristoteles määritteli ihmislajin erityispiirteeksi juuri poliittisuuden: Ihminen on zoon politikon,

Oulasvirta, Antti - Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, e-kirja

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus

Oulasvirta, Antti

28,00€

Yhä useammin sen keskeiset ongelmat liittyvät ihmiseen. Mitä ihmiset ovat valmiita hyväksymään? Miten kehittää tietotekniikasta ihmisille paremmin käytettävää? Miten pitkälle tietotekniikan

Hari, Riitta - Ihmisen mieli, e-kirja

Ihmisen mieli

Hari, Riitta

25,00€

Ihmisen mieli on yhä suuri arvoitus, vaikka sitä tutkitaan yhä useammilla menetelmillä ja erilaisista näkökulmista. Mielellä on monia puolia: se on ajattelua, havaintoja, päätöksentekoa, kokemuksia, tunteita ja vuorovaikutusta ympäröivän maailman ja muiden ihmisten

Varis, Soile - Ihmisen ja ympäristön käännekohtia, e-kirja

Ihmisen ja ympäristön käännekohtia

Varis, Soile

8,90€

Ihminen on koko olemassaolonsa ajan käyttänyt luonnonvaroja toimeentulonsa lähteenä. Samalla ihminen on paikoitellen aiheuttanut peruuttamattomia muutoksia ympäristöön. Yhteiskuntarakenteiden kehittyminen, elämäntapojen muutokset ja väestönkasvu

Arendt, Hannah - Vita activa. Ihmisenä olemisen ehdot, e-kirja

Vita activa. Ihmisenä olemisen ehdot

Arendt, Hannah

12,00€

Riitta Oittinen ja työryhmä Mitä tapahtuu, jos automaatio vapauttaa ihmiskunnan sen vanhimmasta ja luonnollisimmasta taakasta, työnteosta ja välttämättömyyden orjuudesta? Hannah Arendt pohtii Vita activassa modernin ihmisyyden paradoksia: tieteen edistysaskeleet ovat tehneet ihmisestä

Kujala, Tuomo - Ihminen ja teknologia - Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu, e-kirja

Ihminen ja teknologia - Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu

Kujala, Tuomo

40,00€

Ihmisen ja teknologian vuorovaikutussuunnittelu on tullut merkittäväksi osaksi nykyistä teknologian suunnittelua. Sen sisältö on myös huomattavasti laajentunut perinteisestä käytettävyyssuunnittelusta. Tämän vuoksi on ollut tärkeää koota yhteen teokseen kaikkein keskeisimpiä