Sisäänkirjautuminen

Haku "hyvinvointi"

Harisalo, Risto - Hyvinvointivaltio, e-kirja

Hyvinvointivaltio

Harisalo, Risto

0,00€

Hyvinvointivaltio Houkutteleva lupaus vai karvas pettymys Kuinka täydellinen instituutio hyvinvointivaltio todella on? Voidaanko hyvinvointivaltiota ymmärtää pelkästään vain sitä kuvaavien numeroiden ja

Nylander, Olli - Hyvinvointi- ja terveyshyöty: ajopuusta aktiiviksi, e-kirja

Hyvinvointi- ja terveyshyöty: ajopuusta aktiiviksi

Nylander, Olli

10,00€

Hyvinvointi- ja terveyshyöty on yhtenäisenä näkökulmana tuore, mutta se sisältää paljon tunnettuja haasteita, ongelmia ja kehittämiskohteita. Pureudun hyvinvointiin ja terveyteen ennen muuta hyötynäkökulmasta. Keskeisen hyötyjän pitää

Saari, Juho - Hyvinvointivaltio: Suomen mallia analysoimassa, e-kirja

Hyvinvointivaltio: Suomen mallia analysoimassa

Saari, Juho

23,85€

Hyvinvointivaltion käsite on yksi suomalaisen yhteiskunnan avainkäsitteistä. Tässä teoksessa analysoidaan suomalaista hyvinvointivaltiota neljästätoista erilaisesta ja toisiaan täydentävästä teoreettisesta kehyksestä käsin. Tarkastelun kohteena

Hänninen, Sakari - Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä, e-kirja

Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä

Hänninen, Sakari

25,70€

Pohjoismaiset hyvinvointivaltiot on kansainvälinen menestystarina. Käytännössä siitä kertovat kaikki hyvinvoinnin tunnusluvut. Pohjoismaissa yksityinen markkinatalous ja julkinen valta ovat onnistuneesti tukeneet ja tasapainottaneet toisiaan. Tälläkin

Vaarama, Marja - Suomalaisten hyvinvointi 2014, e-kirja

Suomalaisten hyvinvointi 2014

Vaarama, Marja

24,85€

Suomalaisten hyvinvointi 2014 piirtää kokonaiskuvan väestön hyvinvoinnista ja terveydestä, sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja kansalaisten asenteista. Yli 5 000 suomalaisen haastatteluun perustuva aineisto tarjoaa ainutlaatuisen tietopohjan

Kestilä, Laura - Suomalaisten hyvinvointi 2018, e-kirja

Suomalaisten hyvinvointi 2018

Kestilä, Laura

25,75€

Suomalaisten hyvinvointi 2018 tarjoaa tähän maisemaan ajantasaisen kokonaiskuvan väestön elinoloista, hyvinvoinnista, sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä sekä kansalaisten asenteista. Teoksessa esitellään hyvinvoinnin

Lammi-Taskula, Johanna - Lapsiperheiden hyvinvointi 2014, e-kirja

Lapsiperheiden hyvinvointi 2014

Lammi-Taskula, Johanna

23,05€

Lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia edistävän politiikan arvioimiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan kattavaa tutkimustietoa. Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 tarkastelee niin yleisen hyvinvoinnin

Joutsivuo, Timo - Hyvinvointia rakentamassa: Orionin vuosisata, e-kirja

Hyvinvointia rakentamassa: Orionin vuosisata

Joutsivuo, Timo

4,75€

Hyvinvointia rakentamassa kuvaa Orionin taivalta modernisoituvassa Suomessa suomalaisten kohenevan terveyden ja yhtiön valmistamien lääkkeiden kautta. Sitä, kuinka Orionin lääkkeet ovat muovanneet suomalaisten elämää. Samalla seurataan Orionin kasvua kansainväliseksi