Sisäänkirjautuminen

Haku "hoitotyö"

Karvinen, Ikali - Henki ja toivo hoitotyössä, e-kirja

Henki ja toivo hoitotyössä

Karvinen, Ikali

19,90€

Elämän ylläpidon perusasioiden äärelle päästään hahmottamalla hoiva- ja hoitotyön perusprosessit kokonaan uudesta näkökulmasta. Voisivatko toivo ja henki ohjata hoitotyötä? Julkaisu vie lukijan elämän rajamaille

Laaksonen, Hannele - Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa, e-kirja

Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa

Laaksonen, Hannele

Alk. 9,90€

Terveydenhuollon lähiesimies tarvitsee tietoa niin henkilöstön ja toimintojen johtamisesta kuin taloushallinnostakin. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa -kirjassa käsitellään tiiviisti lähiesimiesten tarvitsemat tiedot ja taidot. Kirjan…

Kela, Maria - Ihan lähellä. Työelämän suomea lähihoitajille, e-kirja

Ihan lähellä. Työelämän suomea lähihoitajille

Kela, Maria

36,50€

Ihan lähellä on erityisesti lähihoitajaopiskelijoille suunnattu suomen kielen oppikirja, jonka kantavana ajatuksena on oppijan itsearviointitaidon kehittyminen ja oman kielitaitoprofiilin ymmärtäminen. Käytännölliset itsearviointitaulukot houkuttelevat…

Holmberg, Jan - Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä, e-kirja

Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä

Holmberg, Jan

Alk. 9,90€

Arkinen työ sisältää monitieteiseen havainnointiin perustuvaa toimintaa, jossa hoitotyöntekijä toimii hoitotyön asiantuntijana. Kirjassa lähdetään liikkeelle mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön liittyvästä tutkimustiedosta,

Heikkinen, Helena - Potilasohjeet ymmärrettäviksi, e-kirja

Potilasohjeet ymmärrettäviksi

Heikkinen, Helena

25,00€

Kätevä opas potilasohjeiden tekijöille! Kirjassa esitellään helppotajuisesti viestinnän keskeisiä periaatteita ja johdatetaan selkeän taiton perusteisiin. Oppaassa on mukana myös malliohjeita, joiden avulla voi helposti koota olennaisimman tiedon…