Sisäänkirjautuminen

Haku "hoitotyö"

Leino-Kilpi, Helena - Etiikka hoitotyössä, e-kirja

Etiikka hoitotyössä

Leino-Kilpi, Helena

37,10€

Kirjassa luodaan perusta hoitotyön etiikalle, hoitotyössä tapahtuvalle eettiselle päätöksenteolle ja eettiselle ongelmanratkaisulle. Kirja on saatavana painettuna Sanoma Pron verkkokaupasta: https://tuotteet.sanomapro.fi/bu561128-etiikka-hoitotyossa.html

Partanen, Airi - Päihdehoitotyö, e-kirja

Päihdehoitotyö

Partanen, Airi

34,90€

Kattava ja ajantasainen päihdehoitotyön oppi- ja käsikirja terveysalan opiskelijoille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Kirja on saatavana painettuna Sanoma Pron verkkokaupasta: https://tuotteet.sanomapro.fi/bu561421-paihdehoitotyo.html

Ryttyläinen, Katri - Seksuaalisuus hoitotyössä, e-kirja

Seksuaalisuus hoitotyössä

Ryttyläinen, Katri

57,50€

Seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden huomioon ottaminen kuuluvat kokonaisvaltaiseen ja inhimilliseen hoitotyöhön. Seksuaalisuus on ihmisen perusoikeus ja myönteinen voimavara. Seksuaaliterveys on osa ihmisen kokonaisterveyttä. Kirja antaa tietoja sekä taitoja seksuaalisuuden ammatilliseen

Botha, Elina - Naisen hoitotyö, e-kirja

Naisen hoitotyö

Botha, Elina

35,55€

Oppimateriaalissa käsitellään naisen hoitamisen erityispiirteitä elämän eri vaiheissa sairaanhoitajan osaamisen näkökulmasta. Kirjassa korostuu asiakkaan ja potilaan aidon kohtaamisen ja ohjaamisen merkitys, seksuaali- ja lisääntymisterveyden…

Ahonen, Outi - Kliininen hoitotyö, e-kirja

Kliininen hoitotyö

Ahonen, Outi

55,95€

Keskeisiä sisältöjä ovat näyttöön perustuvan hoitotyön lähtökohdat, hoitotyön erityispiirteet, perustiedot eri sairausryhmien hoidon monitieteellisistä perusteluista ja hoidon toteuttamisesta sekä uuden tiedon etsimisen tuki. Kaikki oleellinen päivitystä

Rautava-Nurmi, Hanna - Hoitotyön taidot ja toiminnot, e-kirja

Hoitotyön taidot ja toiminnot

Rautava-Nurmi, Hanna

30,30€

Hoitotyön prosessit ja toimintaohjeet sisältävä perusteos sairaanhoitajaopintoihin. Kirja antaa ajantasaisen osaamisen perustan ja välineet potilaan tarpeista lähtevälle käytännön hoitotyölle. Keskeisiä sisältöjä ovat hoitotyön

Karma, Anna - Perioperatiivinen hoitotyö, e-kirja

Perioperatiivinen hoitotyö

Karma, Anna

45,25€

Oppikirja on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen perioperatiivisen ja kirurgisen hoitotyön opintoihin. Oppikirja soveltuu myös erikoistumiskoulutusten sekä täydennyskoulutusten oppikirjaksi. Kliinisessä työssä kirja palvelee perioperatiivisen hoitotyön

Storvik-Sydänmaa, Stina - Lapsen ja perheen hoitotyö, e-kirja

Lapsen ja perheen hoitotyö

Storvik-Sydänmaa, Stina

38,95€

Lasten ja nuorten hoitotyöhön on saatu perusteellinen teos, jossa käsitellään lapsen kehitystä ja sen häiriintymistä sekä lapsen sairastumista, hoitoa ja hoitotyön keinoja terveyden tukemiseen lapsen ja nuoren eri ikävaiheissa.

Karhumäki, Eliisa - Mikrobit hoitotyön haasteena, e-kirja

Mikrobit hoitotyön haasteena

Karhumäki, Eliisa

51,40€

Mikrobit hoitotyön haasteena on havainnollinen, käytännöllinen ja kattava opas nykypäivän infektiosairauksien ennaltaehkäisemiseen ja hoitamiseen. Teos sisältää perustiedot mikrobiologiasta, yleisimmistä kliinisesti merkittävistä mikrobeista, infektiotaudeista ja niiden hoidosta

Kelo, Sini - Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö, e-kirja

Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö

Kelo, Sini

35,60€

Käytännönläheinen ja monipuolinen ikääntymisen ja gerontologisen hoitotyön oppikirja terveysalan opiskelijoille. Kirja on saatavana painettuna Sanoma Pron verkkokaupasta: https://tuotteet.sanomapro.fi/bu561519-ikaantynyt-ihminen-ja-hoitotyo.html