Sisäänkirjautuminen

Haku "hoito"

Suni, Jessica - Hoito, e-kirja

Hoito

Suni, Jessica

6,40€

Tämä mies tietää, mitä haluaa sinun haluavan
Hoito, tuhma sanako? Tässä esikoisromaanissa kyse paljon enemmästä: narsistisen miehen tarpeesta hallita naista. Täydellisesti, kaikessa.
Mies pitää tavasta jolla nainen on alasti, tämä on niin herkkä. Se ei ole yllätys, mies tiesi mitä tahtoi heti, kun nainen

Eriksson, Katie - Hoitotiede, e-kirja

Hoitotiede

Eriksson, Katie

34,90€

Kirja kuvaa hoitotiedettä tieteenalana ja käsittelee hoitotieteen tutkimuksen suuntauksia ja painopisteitä, tutkimuskohteita ja tutkimuksen lajeja. https://tuotteet.sanomapro.fi/bu545645-hoitotiede.html

Leino-Kilpi, Helena - Etiikka hoitotyössä, e-kirja

Etiikka hoitotyössä

Leino-Kilpi, Helena

37,85€

Kirjassa luodaan perusta hoitotyön etiikalle, hoitotyössä tapahtuvalle eettiselle päätöksenteolle ja eettiselle ongelmanratkaisulle. https://tuotteet.sanomapro.fi/bu561128-etiikka-hoitotyossa.html

Ahonen, Outi - Kliininen hoitotyö, e-kirja

Kliininen hoitotyö

Ahonen, Outi

57,10€

Keskeisiä sisältöjä ovat näyttöön perustuvan hoitotyön lähtökohdat, hoitotyön erityispiirteet, perustiedot eri sairausryhmien hoidon monitieteellisistä perusteluista ja hoidon toteuttamisesta

Ryttyläinen, Katri - Seksuaalisuus hoitotyössä, e-kirja

Seksuaalisuus hoitotyössä

Ryttyläinen, Katri

57,50€

Seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden huomioon ottaminen kuuluvat kokonaisvaltaiseen ja inhimilliseen hoitotyöhön. Seksuaalisuus on ihmisen perusoikeus ja myönteinen voimavara. Seksuaaliterveys on osa ihmisen kokonaisterveyttä. Kirja antaa tietoja sekä taitoja seksuaalisuuden ammatilliseen

Kankkunen, Päivi - Tutkimus hoitotieteessä, e-kirja

Tutkimus hoitotieteessä

Kankkunen, Päivi

36,30€

Tutkimus hoitotieteessä on oppikirja hoitotieteen tutkimusmenetelmistä. Kirjan kolmas painos on sisällöltään aikaisempia painoksia laajempi. Siinä käsitellään tiede- ja tutkimusmaailmassa tapahtunutta kehitystä muun muassa tutkimusmenetelmien

Grönlund, Elina - Kuolevan hyvä hoito, e-kirja

Kuolevan hyvä hoito

Grönlund, Elina

23,95€

Kuolevan hyvä hoito tukee terveydenhuollon ammattilaista tärkeässä tehtävässä kuolevan ja tämän omaisten hoidossa. Hoitotyöntekijää autetaan ymmärtämään kuoleman läheisyyteen liittyviä kokemuksia, kuten kuolemanpelkoa ja kipuja.

Rautava-Nurmi, Hanna - Hoitotyön taidot ja toiminnot, e-kirja

Hoitotyön taidot ja toiminnot

Rautava-Nurmi, Hanna

41,25€

Hoitotyön prosessit ja toimintaohjeet sisältävä perusteos sairaanhoitajaopintoihin. Kirja antaa ajantasaisen osaamisen perustan ja välineet potilaan tarpeista lähtevälle käytännön hoitotyölle. Keskeisiä sisältöjä ovat hoitotyön

Botha, Elina - Naisen hoitotyö, e-kirja

Naisen hoitotyö

Botha, Elina

36,25€

Oppimateriaalissa käsitellään naisen hoitamisen erityispiirteitä elämän eri vaiheissa sairaanhoitajan osaamisen näkökulmasta. Kirjassa korostuu asiakkaan ja potilaan aidon kohtaamisen ja ohjaamisen merkitys, seksuaali- ja lisääntymisterveyden…

Jormakka, Juha - EKG akuuttihoidossa, e-kirja

EKG akuuttihoidossa

Jormakka, Juha

33,00€

Kirjoittajat ovat kokeneita ammattilaisia, jotka ovat työskennelleet akuuttihoidossa ja ammattikorkeakouluissa lehtoreina. https://tuotteet.sanomapro.fi/bu579438-ekg-akuuttihoidossa.html