Sisäänkirjautuminen

Haku "globalisaatio"

Kettunen, Pauli - Globalisaatio ja kansallinen me, e-kirja

Globalisaatio ja kansallinen me

Kettunen, Pauli

25,00€

Globalisaatiosta puhutaan usein "meidän uutena haasteenamme". Monikon ensimmäinen persoona viittaa yleensä kansalliseen kokonaisuuteen, vaikka samaan hengenvetoon saatetaan väittää, että tällaiset kokonaisuudet ovat häviämässä globalisaation

Globalisaatio koetuksella: Miten pärjää Suomi?

Globalisaatio koetuksella: Miten pärjää Suomi?

Korkman, Sixten

11,55€

Sixten Korkman käsittelee ymmärrettävästi mutta syvällisesti maailmantaloutta muovaavaa globalisaatiota, sen historiaa, syitä, seurauksia, etuja ja haittoja. Hän kytkee globalisaation aikamme järisyttäviin tapahtumiin,

Kervinen, Anna  - Kehityksen tutkimus. Johdatus perusteisiin, e-kirja

Kehityksen tutkimus. Johdatus perusteisiin

Kervinen, Anna

29,00€

Maailman jakautuminen vauraampaan ”pohjoiseen” ja köyhempään ”etelään” sekä tästä seuraava epätasa-arvo on keskeinen globaali ongelma ja samalla monen muun ongelman alkusyy. Miksi maailman eri osien asukkailla on niin erilaiset elinolot…

Varis, Soile - Ihmisen ja ympäristön käännekohtia, e-kirja

Ihmisen ja ympäristön käännekohtia

Varis, Soile

8,90€

Ihminen on koko olemassaolonsa ajan käyttänyt luonnonvaroja toimeentulonsa lähteenä. Samalla ihminen on paikoitellen aiheuttanut peruuttamattomia muutoksia ympäristöön. Yhteiskuntarakenteiden kehittyminen, elämäntapojen muutokset ja väestönkasvu…

Aaltola, Mika - Suomen ulkopolitiikan kielipelejä, e-kirja

Suomen ulkopolitiikan kielipelejä

Aaltola, Mika

0,00€

Suomen ulkopolitiikan kielipelejä -Analyysi ulkopolitiikan tutkimuksesta 1970–2003 Teoksessa jäsennetään suomalaisen ulkopolitiikan tutkimusyhteisön tapaa muodostaa käsitystä maailmasta ja itsestään vuosina 1970-2003. Ulkopolitiikan kielipeli…

Koponen, Juhani - Att forska i utveckling: En inledning, e-kirja

Att forska i utveckling: En inledning

Koponen, Juhani

29,00€

Indelningen av världen i ett rikare ”nord” och ett fattigare ”syd” och den ojämlikhet som följer av detta är ett centralt globalt problem och samtidigt grundorsaken till många andra problem. Varför har invånare i olika delar av världen…

Karvonen, Erkki - Informational societies, e-kirja

Informational societies

Karvonen, Erkki

0,00€

We are now witnessing a metamorphosis on a global scale. This transformation is often characterised as the coming of the information society - or the Third Industrial Revolution. Informational Societies provides a substantive foundation for understanding…

Heikka, Mikko - Uskonnot kohtaavat: Mahdollisuus parempaan maailmaan?, e-kirja

Uskonnot kohtaavat: Mahdollisuus parempaan maailmaan?

Heikka, Mikko

26,00€

Kuuluuko väkivalta islamiin? Mitä on vihreä buddhalaisuus? Voivatko eri tavalla uskovat oppia luottamaan toisiinsa, elämään rauhassa keskenään ja olemaan ”paremmin eri mieltä”? Uskontojen maailmassa tapahtuu perustavia muutoksia. Yhtäältä…