Sisäänkirjautuminen

Haku "globalisaatio"

Kettunen, Pauli - Globalisaatio ja kansallinen me, e-kirja

Globalisaatio ja kansallinen me

Kettunen, Pauli

25,00€

Globalisaatiosta puhutaan usein "meidän uutena haasteenamme". Monikon ensimmäinen persoona viittaa yleensä kansalliseen kokonaisuuteen, vaikka samaan hengenvetoon saatetaan väittää, että tällaiset kokonaisuudet ovat häviämässä globalisaation

Globalisaatio koetuksella: Miten pärjää Suomi?

Korkman, Sixten

Ei saatavilla

Sixten Korkman käsittelee ymmärrettävästi mutta syvällisesti maailmantaloutta muovaavaa globalisaatiota, sen historiaa, syitä, seurauksia, etuja ja haittoja. Hän kytkee globalisaation aikamme järisyttäviin tapahtumiin,

Varis, Soile - Ihmisen ja ympäristön käännekohtia, e-kirja

Ihmisen ja ympäristön käännekohtia

Varis, Soile

8,90€

Ihminen on koko olemassaolonsa ajan käyttänyt luonnonvaroja toimeentulonsa lähteenä. Samalla ihminen on paikoitellen aiheuttanut peruuttamattomia muutoksia ympäristöön. Yhteiskuntarakenteiden kehittyminen, elämäntapojen muutokset ja väestönkasvu…

Kervinen, Anna  - Kehityksen tutkimus. Johdatus perusteisiin, e-kirja

Kehityksen tutkimus. Johdatus perusteisiin

Kervinen, Anna

29,00€

Maailman jakautuminen vauraampaan ”pohjoiseen” ja köyhempään ”etelään” sekä tästä seuraava epätasa-arvo on keskeinen globaali ongelma ja samalla monen muun ongelman alkusyy. Miksi maailman eri osien asukkailla on niin erilaiset elinolot…

Tapaninen, Ulla - Logistiikka ja liikennejärjestelmät, e-kirja

Logistiikka ja liikennejärjestelmät

Tapaninen, Ulla

29,00€

Suomen liikennejärjestelmä on suurten muutosten kourissa. Maan kuljetusvolyymit eivät enää kasva, ja pian digitalisaatio ja teknologian kehittyminen mullistavat liikennettä yhtä paljon kuin aikanaan rautateiden käyttöönotto. Liikenteestä tulee…

Koponen, Juhani - Att forska i utveckling: En inledning, e-kirja

Att forska i utveckling: En inledning

Koponen, Juhani

29,00€

Indelningen av världen i ett rikare ”nord” och ett fattigare ”syd” och den ojämlikhet som följer av detta är ett centralt globalt problem och samtidigt grundorsaken till många andra problem. Varför har invånare i olika delar av världen…

Heikka, Mikko - Uskonnot kohtaavat: Mahdollisuus parempaan maailmaan?, e-kirja

Uskonnot kohtaavat: Mahdollisuus parempaan maailmaan?

Heikka, Mikko

26,00€

Kuuluuko väkivalta islamiin? Mitä on vihreä buddhalaisuus? Voivatko eri tavalla uskovat oppia luottamaan toisiinsa, elämään rauhassa keskenään ja olemaan ”paremmin eri mieltä”? Uskontojen maailmassa tapahtuu perustavia muutoksia. Yhtäältä…