Sisäänkirjautuminen

Haku "filosofia"

Määttänen, Pentti - Filosofia: Johdatus peruskysymyksiin, e-kirja

Filosofia: Johdatus peruskysymyksiin

Määttänen, Pentti

25,00€

Filosofia, johdatus peruskysymyksiin on yliopistojen ja avoimen korkeakoulun käyttöön tarkoitettu kurssikirja opintojaan aloittaville. Kirjassa käsitellään filosofian eri alueita ja perusongelmia sekä vuosisatamme filosofian

Oksala, Johanna - Feministinen filosofia, e-kirja

Feministinen filosofia

Oksala, Johanna

25,00€

Mitä annettavaa feminismillä on filosofialle ja filosofialla feministiselle ajattelulle ja toiminnalle? Feministinen filosofia selventää monia ennakkokäsityksiä, joita "feministiseen filosofiaan" liittyy. Se

Ojanen, Eero - Kauneuden filosofia, e-kirja

Kauneuden filosofia

Ojanen, Eero

24,00€

Aiemmin ilmestyneitä teoksia: Hyvyyden filosofia 1998 Hyvyyden yhteiskunta 1999 Hyvyyden maailma 2000 Kohderyhmät Filosofian harrastajat, elämänarvoista kiinnostuneet, ajankohtaiseen

Kovalainen, Heikki A. - Mitä on filosofia?, e-kirja

Mitä on filosofia?

Kovalainen, Heikki A.

25,00€

Teoksessa suomalaiset filosofit pohtivat kysymystä filosofian olemuksesta ja perusteista. Mitä filosofia on? Millaisia asioita se tutkii? Onko filosofian tehtävä tarjota

Oittinen, Vesa - Immanuel Kantin filosofia, e-kirja

Immanuel Kantin filosofia

Oittinen, Vesa

29,00€

Immanuel Kantin (1724-1804) filosofiaa arvostetaan yhä enemmän, monet pitävät häntä jo modernin ajan tärkeimpänä filosofina. Immanuel Kantin filosofia on läpileikkaus tämänhetkisestä Kant-tutkimuksesta.

Järvenkylä, Joose - Tavallisen kielen filosofia, e-kirja

Tavallisen kielen filosofia

Järvenkylä, Joose

28,00€

Oxfordin yliopisto oli sotienjälkeisen analyyttisen filosofian elävin filosofisten oppisuuntien keskus. Siellä kehittyi tavallisen kielen filosofiaksi kutsuttu filosofinen ajatteluvirtaus, joka kukoisti etenkin vuosina 1947–1960. Tavallisen kielen

Saarinen, Risto - Keskiajan filosofia, e-kirja

Keskiajan filosofia

Saarinen, Risto

25,00€

Keskiaika oli filosofiassa luova ja älyllistä valoa säteillyt aikakausi. Logiikka ja filosofinen psykologia kehittyivät antiikin filosofian perinteestä, ja etiikka ja luonnontieteet jalostuivat itsenäisiksi aloiksi. Kristinuskon, juutalaisuuden

Grahn-Wilder, Malin - Skeptisismi: Epäilyn ja etsimisen filosofia, e-kirja

Skeptisismi: Epäilyn ja etsimisen filosofia

Grahn-Wilder, Malin

29,00€

Skeptinen epäily on muovannut koko länsimaista ajattelua, sillä eri aikakausien suuret filosofit ovat muotoilleet näkemyksiään usein juuri vastauksina skeptikoiden väitteille. Skeptisismi-teos syventyy epäilyn ja etsimisen filosofiaan

Ojanen, Eero - Rakkauden filosofia, e-kirja

Rakkauden filosofia

Ojanen, Eero

25,00€

Filosofi tuulettaa maailman käytetyintä käsitettä Raikas näkökulma rakkauden mysteeriin Rakkaudella on monet kasvot. Jo yhden ihmisiän matkalla se näyttäytyy moninaisissa asuissa, muovaa yksilöä, hänen kokemustaan ja kohtaloaan. Rakkauden puute on aikamme sairaus. Ovatko

Klemola, Timo - Taidon filosofia - filosofin taito, e-kirja

Taidon filosofia - filosofin taito

Klemola, Timo

0,00€

" "Käsillä oleva kirja yrittää kiteyttää jotakin siitä, mitä olen tähän asti oppinut filosofian ja liikkeen harjoittamisen taidosta, fenomenologisesta tavasta tehdä filosofiaa, siitä miten liikkeen harjoittamisen