Sisäänkirjautuminen

Haku "fenomenologia"

Lindberg, Susanna - Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan, e-kirja

Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan

Lindberg, Susanna

28,00€

Saksalaisen filosofin Georg Wilhelm Friedrich Hegelin (1770–1831) teos Hengen fenomenologia on yksi filosofian historian vaikutusvaltaisimmista teoksista. Sen haastavana lähtöajatuksena on, että filosofisen ajattelun alkuperänä ja päämääränä on inhimillinen, historiallinen kokemus

Miettinen, Timo - Fenomenologian ydinkysymyksiä, e-kirja

Fenomenologian ydinkysymyksiä

Miettinen, Timo

27,00€

1900-luvun alussa syntynyt fenomenologia on nykyfilosofian merkittävimpiä suuntauksia, ja se vaikuttaa yhä vahvasti eurooppalaisessa nykyajattelussa. Fenomenologialla on merkittävä jalansija myös nykyisessä poikkitieteellisessä keskustelussa,

Husserl, Edmund - Filosofia ankarana tieteenä, e-kirja

Filosofia ankarana tieteenä

Husserl, Edmund

20,00€

Fenomenologian synty on mannermaisen ajattelun olennaisimpia käänteitä. Vuonna 1911 ilmestynyt Filosofia ankarana tieteenä on fenomenologian ensimmäinen manifesti ja koko suuntauksen lähtölaukaus, jonka satavuotista vaikutushistoriaa on vaikea

Klemola, Timo - Taidon filosofia - filosofin taito, e-kirja

Taidon filosofia - filosofin taito

Klemola, Timo

0,00€

"Oma liikkeeni ankkuroituu idän perinteisiin. Idässä liikkumisen taitoa ja taidetta ei eroteta jyrkästi toisistaan. Siksi voin sanoa, että olen tanssinut tähänastisen elämäni läpi karaten, taijin ja yi quanin liikkeiden ja istunut pitkiä aikoja…

Kovalainen, Heikki A. - Mitä on filosofia?, e-kirja

Mitä on filosofia?

Kovalainen, Heikki A.

25,00€

Teoksessa suomalaiset filosofit pohtivat kysymystä filosofian olemuksesta ja perusteista. Mitä filosofia on? Millaisia asioita se tutkii? Onko filosofian tehtävä tarjota vastauksia vai esittää kysymyksiä? Onko filosofisiin ongelmiin mahdollista…

Eronen, Ari  - Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin, e-kirja

Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin

Eronen, Ari

20,00€

Laadullinen tutkimus on kokeneellekin tekijälle aina suuri haaste. Metodioppaan Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin ovat kirjoittaneet kasvatustieteen asiantuntijat. Se on tarkoitettu opiskelijoiden lisäksi kaikille laadullisesta tutkimuksesta…