Sisäänkirjautuminen

Haku "etiikka"

Spinoza, Benedictus de - Etiikka, e-kirja

Etiikka

Spinoza, Benedictus de

18,10€

Etiikka käsittelee Jumalaa ja maailmaa, ihmisen intohimoja sekä ymmärryksen rajoja ja mahdollisuuksia. Jos kaikki tapahtuu kausaalilakien mukaisesti, mitä sijaa jää etiikalle? Mitä tarkoittaa kysymys hyvästä ja pahasta,

Pietarinen, Juhani - Etiikan teorioita, e-kirja

Etiikan teorioita

Pietarinen, Juhani

22,20€

Teos esittelee 1900-luvun tärkeimpiä analyyttisen etiikan suuntauksia ja teoreettisia rakennelmia. Siinä tarkastellaan moraalifilosofisen tutkimuksen luonnetta ja erityisesti niitä käsitteiden merkitysten ongelmia, joiden selvittämiseksi analyyttinen etiikka

Mäntylä, Jorma - Journalistin etiikka, e-kirja

Journalistin etiikka

Mäntylä, Jorma

22,20€

Journalistin etiikka on kauan odotettu perusteos mediasta ja sen eettisistä kysymyksistä. Näiden kysymysten pohdinta on erityisen tärkeää nyt, kun viestintäympäristö ja median omistus ketjuuntuvat. Teoksessa analysoidaan Julkisen sanan neuvoston merkittävimpiä ratkaisuja viimeisen

Pietarinen, Juhani - Opas Spinozan Etiikkaan, e-kirja

Opas Spinozan Etiikkaan

Pietarinen, Juhani

27,75€

Mitä ovat ilo ja suru? Miten vaikuttavat rakkaus ja viha? Millainen on vapaa ihminen? Miten Jumala on ymmärrettävä - ja millaista on hyvä elämä? Opas Spinozan Etiikkaan on kansainvälisestikin erityislaatuinen kirja: vaikeana pidetyn filosofian klassikon yksityiskohtainen ja perinpohjainen

Oksanen, Markku - Ympäristöetiikan perusteet: Luonne, historia ja käsitteet, e-kirja

Ympäristöetiikan perusteet: Luonne, historia ja käsitteet

Oksanen, Markku

27,75€

Pitääkö sutta suojella vai voidaanko susi kohdattaessa kaataa? Kuka on vastuussa 1600-luvulla hävinneen dodon sukupuutosta? Pitääkö ympäristöasioista päätettäessä painottaa tieteellistä asiantuntemusta vai paikallista maallikkoymmärrystä? Tuleeko luonnon monimuotoisuuden suojelun perustua vapaaehtoisuuteen vai

Hallamaa, Jaana - Yhdessä toimimisen etiikka, e-kirja

Yhdessä toimimisen etiikka

Hallamaa, Jaana

27,75€

Yhdessä toimimisen etiikka laajentaa perinteistä moraalikeskustelua tarkastelemalla erityisesti ihmisten välistä yhteistoimintaa. Teos tarjoaa yksinkertaisia käsitteellisiä välineitä, joiden avulla yhdessä toimimista voidaan pohtia ja ymmärtää. Teoksessa

Baggini, Julian - Etiikan pikkujättiläinen, e-kirja

Etiikan pikkujättiläinen

Baggini, Julian

26,60€

Foslin menestysteos Etiikan pikkujättiläinen auttaa jokaista moraaliongelmien parissa painiskelevaa tarkentamaan, tehostamaan ja terävöittämään ajatteluaan. Helppotajuisesti se johdattaa etiikan ongelmiin, tutustuttaa keskeiskäsitteisiin