Sisäänkirjautuminen

Haku "etiikka"

Spinoza, Benedictus de - Etiikka, e-kirja

Etiikka

Spinoza, Benedictus de

19,00€

Etiikka käsittelee Jumalaa ja maailmaa, ihmisen intohimoja sekä ymmärryksen rajoja ja mahdollisuuksia. Jos kaikki tapahtuu kausaalilakien mukaisesti, mitä sijaa jää etiikalle? Mitä tarkoittaa kysymys hyvästä ja pahasta,

Pietarinen, Juhani - Etiikan teorioita, e-kirja

Etiikan teorioita

Pietarinen, Juhani

25,00€

Teos esittelee 1900-luvun tärkeimpiä analyyttisen etiikan suuntauksia ja teoreettisia rakennelmia. Siinä tarkastellaan moraalifilosofisen tutkimuksen luonnetta ja erityisesti niitä käsitteiden merkitysten ongelmia, joiden selvittämiseksi analyyttinen etiikka

Räikkä, Juha - Esseitä etiikasta, e-kirja

Esseitä etiikasta

Räikkä, Juha

57,25€

Esseitä etiikasta koostuu viidestätoista kirjoituksesta, jotka kaikki koskevat tavalla tai toisella etiikkaa ja moraalia. Teos jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa pohditaan moraalipsykologian ongelmia, toisessa yhteiskuntaetiikan

Mäntylä, Jorma - Journalistin etiikka, e-kirja

Journalistin etiikka

Mäntylä, Jorma

25,00€

Journalistin etiikka on kauan odotettu perusteos mediasta ja sen eettisistä kysymyksistä. Näiden kysymysten pohdinta on erityisen tärkeää nyt, kun viestintäympäristö ja median omistus ketjuuntuvat. Teoksessa analysoidaan Julkisen sanan neuvoston merkittävimpiä ratkaisuja viimeisen

Pietarinen, Juhani - Opas Spinozan Etiikkaan, e-kirja

Opas Spinozan Etiikkaan

Pietarinen, Juhani

29,00€

Mitä ovat ilo ja suru? Miten vaikuttavat rakkaus ja viha? Millainen on vapaa ihminen? Miten Jumala on ymmärrettävä – ja millaista on hyvä elämä? Opas Spinozan Etiikkaan on kansainvälisestikin erityislaatuinen kirja: vaikeana pidetyn filosofian klassikon yksityiskohtainen ja perinpohjainen

Hallamaa, Jaana - Yhdessä toimimisen etiikka, e-kirja

Yhdessä toimimisen etiikka

Hallamaa, Jaana

29,00€

Yhdessä toimimisen etiikka laajentaa perinteistä moraalikeskustelua tarkastelemalla erityisesti ihmisten välistä yhteistoimintaa. Teos tarjoaa yksinkertaisia käsitteellisiä välineitä, joiden avulla yhdessä toimimista voidaan pohtia ja ymmärtää. Teoksessa

Baggini, Julian - Etiikan pikkujättiläinen, e-kirja

Etiikan pikkujättiläinen

Baggini, Julian

30,00€

Foslin menestysteos Etiikan pikkujättiläinen auttaa jokaista moraaliongelmien parissa painiskelevaa tarkentamaan, tehostamaan ja terävöittämään ajatteluaan. Helppotajuisesti se johdattaa etiikan ongelmiin, tutustuttaa keskeiskäsitteisiin

Oksanen, Markku - Ympäristöetiikan perusteet: luonne, historia ja käsitteet, e-kirja

Ympäristöetiikan perusteet: luonne, historia ja käsitteet

Oksanen, Markku

29,00€

Pitääkö sutta suojella vai voidaanko susi kohdattaessa kaataa? Kuka on vastuussa 1600-luvulla hävinneen dodon sukupuutosta? Pitääkö ympäristöasioista päätettäessä painottaa tieteellistä asiantuntemusta vai paikallista maallikkoymmärrystä? Tuleeko luonnon monimuotoisuuden suojelun perustua vapaaehtoisuuteen vai