Sisäänkirjautuminen

Haku "esimiehet"

Kauhanen, Juhani - Esimies palkitsijana, e-kirja

Esimies palkitsijana

Kauhanen, Juhani

9,75€

Kirjassa käsitellään johtamista koko organisaation viitekehyksessä sekä esimiestyön että alaisen näkökulmasta huomioiden yksilöiden moninaisuuden ja erilaiset odotukset elämältä ja työltä. Tavoiteasetannan ja lähijohtamisen lisäksi erityistä painoa on suorituksen erilaisilla

Pirinen, Helka - Esimies muutoksen johtajana, e-kirja

Esimies muutoksen johtajana

Pirinen, Helka

39,90€

Esimiehen roolina muutoksessa on rakentaa omalla johtamisellaan selkeyttä ja turvallisuutta muutostilanteeseen ja ennakoivuutta työyhteisöön. Teoksessa keskitytään siihen, miten esimies voi yksinkertaistaa muutoksen käytännön tekemisen tasolle.

Meretniemi, Irma - Esimiehen opas kehityskeskusteluihin, e-kirja

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin

Meretniemi, Irma

13,05€

Esimiehen ja työntekijän väliset keskustelut ovat organisaation ohjauksen olennainen osa. Kirja antaa eväitä keskusteluprosessin laadukkaaseen vetämiseen ja sitä tukevien lomakkeiden käyttöön. Koska keskustelujen onnistuminen riippuu viime kädessä avoimesta viestinnästä, kirja

Kauhanen, Juhani - Esimies tuottavuuden kehittäjänä, e-kirja

Esimies tuottavuuden kehittäjänä

Kauhanen, Juhani

47,80€

Esimies tuottavuuden kehittäjänä -kirja käsittelee toiminnan ja tuottavuuden kehittämistä ja mittaamista niin tuotannossa, palvelusektorilla kuin asiantuntijaorganisaatioissa. Tuottavuuden kehittämistä tarkastellaan organisaatioiden johtamisen näkökulmasta ja erityisesti siten,

Laine, Nina - Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön, e-kirja

Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön

Laine, Nina

34,60€

Uusi Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön tekee esimiehen elämästä helpompaa. Kirjassa on konkreettisia vinkkejä ja ohjeita esimistyön vaihtuviin tilanteisiin. Helppolukuinen ja käytännönläheinen teos sisältää monia esimiesten haastattelukatkelmia

Huhtala, Marjo - Asennejohtaja - Arjen työkalut esimiehille, e-kirja

Asennejohtaja - Arjen työkalut esimiehille

Huhtala, Marjo

54,90€

Kirjassa esitellään myös viisi vinkkiä aloitteleville esimiehille oman ja tiimin asenteen kehittämiseen. Kirjassa on runsaasti käytännön esimerkkejä asenteista erilaisissa johtamistilanteissa. Kirjaan haastatellaan suomalaisia yritysjohtajia ja johtavia asiantuntijoita.