Sisäänkirjautuminen

Haku "erityisopetus"

Kuorelahti, Matti - Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena, e-kirja

Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena

Kuorelahti, Matti

27,30€

Ohjauksella ja erityisopetuksella on suuri merkitys tukea tarvitsevalle oppijalle. Tukea tarvitsevien ohjaus merkitsee ennen kaikkea yksilöllisyyden huomioimista. Tällöin omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen ovat avainasemassa. Kirja yhdistää ohjausalan

Vitka, Tiina - Laaja-alaisen erityisopetuksen käsikirja, e-kirja

Laaja-alaisen erityisopetuksen käsikirja

Vitka, Tiina

27,30€

Tässä käsikirjassa kerrotaan, miten laaja-alaisen erityisopetuksen voi järjestää tuloksekkaasti aina esikoulun ja ensimmäisen luokan nivelvaiheesta toisen asteen nivelvaiheeseen saakka. Kirjassa pureudutaan käytännönläheisesti laaja-alaisen erityisopettajan

Vitka, Tiina - Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa, e-kirja

Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa

Vitka, Tiina

27,30€

Tässä kirjassa kerrotaan, miten laaja-alaisen erityisopetuksen voi järjestää yläkoulussa niin että siitä on todellista hyötyä niin oppilaille kuin opettajille. Kirja auttaa jäsentämään monimuotoista työnkuvaa ja antaa eväät työn hallintaan. Kirjassa

Jahnukainen, Markku - Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa, e-kirja

Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa

Jahnukainen, Markku

25,75€

Teos keskittyy ajankohtaisiin koulumaailman ja lastensuojelun ilmiöihin kahdentoista asiantuntija-artikkelin sekä erityisopetuksen ja lastensuojelun nykytilaa kartoittavan laajan johdanto-osuuden avulla. Teoksessa yhdistetään uusin tutkimuksellinen tieto

Takala, Marjatta - Erityispedagogiikka ja kouluikä, e-kirja

Erityispedagogiikka ja kouluikä

Takala, Marjatta

27,75€

Erityisopetus on jo nyt osa lähes jokaisen koulun arkipäivää. Tulevaisuudessa sitä annetaan yhä enemmän ja se on aiempaa monimuotoisempaa. Kehityksen myötä luokan- ja aineenopettajat sekä myös vanhemmat ja koulun muut ammattilaiset tarvitsevat tietoa siitä, mitä erityisopetus

Ahonen, Timo - Oppimisen vaikeudet, e-kirja

Oppimisen vaikeudet

Ahonen, Timo

40,95€

Miksi oppiminen on joillekin lapsille vaikeaa? Miksi kaikki lapset eivät olekaan aina innokkaita oppimaan? Miten oppimista voitaisiin parhaiten tukea? Miten uusin tutkimustieto vastaa näihin kysymyksiin? Oppimisen vaikeudet on kattava tietolähde…

Erityispedagogiikan perusteet

Hautamäki, Jarkko

34,30€

Erityisopetuksen teoriaa ja keinoja erilaisen oppilaan kohtaamiseen tarvitaan yhä enemmän myös yleisopetuksessa. Suomalaisten asiantuntijoiden kirjoittama Erityispedagogiikan perusteet esittelee alan teoriaa ja tutkimusta sekä nykyisiä alalla vallitsevia käsityksiä. Mukana on opiskelijalle

Keltikangas-Järvinen, Liisa - Temperamentti ja koulumenestys, e-kirja

Temperamentti ja koulumenestys

Keltikangas-Järvinen, Liisa

9,10€

Temperamentin huomioon ottaminen ajoissa vähentää syrjäytymistä ja erityisopetuksen tarvetta, mutta ennen kaikkea auttaa lasta kasvamaan tasapainoiseksi, stressiä sietäväksi ja itsensä hyväksyväksi aikuiseksi.
Temperamentti ja koulumenestys auttaa