Sisäänkirjautuminen

Haku "eriarvoisuus"

Therborn, Göran - Eriarvoisuus tappaa, e-kirja

Eriarvoisuus tappaa

Therborn, Göran

30,00€

Eriarvoisuus tappaa pureutuu yhteen 2010-luvun keskeisimmistä kysymyksistä. Eriarvoisuus ei ole vain köyhien maiden ongelma, vaan siitä kärsitään yhä enemmän myös rikkaissa maissa. Se ei tarkoita pelkästään varallisuuden epätasaista jakautumista,

Kervinen, Anna  - Kehityksen tutkimus. Johdatus perusteisiin, e-kirja

Kehityksen tutkimus. Johdatus perusteisiin

Kervinen, Anna

29,00€

Miksi maailman eri osien asukkailla on niin erilaiset elinolot ja -ehdot? Mistä juontuvat rikkaus ja köyhyys, erot taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä sekä kansainvälinen eriarvoisuus? Miten niihin voidaan vaikuttaa? Kehityksen tutkimuksessa selvitetään

Väätäinen, Hanna - Rumbasta rampaan , e-kirja

Rumbasta rampaan

Väätäinen, Hanna

18,00€

Rumbasta rampaan - Vammaisen naistanssijan ruumiillisuus pyörätuolikilpatanssissa Rampa on nimitys, jota pyörätuolitanssijat käyttävät rumbasta. Rumbasta rampaan on feministinen etnografia vammaisen naistanssijan ruumiillisuudesta pyörätuolikilpatanssissa.…

Erola, Jani - Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa, e-kirja

Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa

Erola, Jani

25,00€

Yhteiskuntaluokista keskustellaan Suomessa jälleen. Luokkaeroista on tullut 2000-luvulla näkyviä koko kansalle - poliittisesta kannasta riippumatta. Ne ovat kuitenkin olleet osa suomalaista todellisuutta myös viime vuosikymmeninä. Ajatus yhteiskuntaluokattomasta…

Koponen, Juhani - Att forska i utveckling: En inledning, e-kirja

Att forska i utveckling: En inledning

Koponen, Juhani

29,00€

Indelningen av världen i ett rikare ”nord” och ett fattigare ”syd” och den ojämlikhet som följer av detta är ett centralt globalt problem och samtidigt grundorsaken till många andra problem. Varför har invånare i olika delar av världen…