Sisäänkirjautuminen

Haku "eriarvoisuus"

Therborn, Göran - Eriarvoisuus tappaa, e-kirja

Eriarvoisuus tappaa

Therborn, Göran

26,60€

Eriarvoisuus tappaa pureutuu yhteen 2010-luvun keskeisimmistä kysymyksistä. Eriarvoisuus ei ole vain köyhien maiden ongelma, vaan siitä kärsitään yhä enemmän myös rikkaissa maissa. Se ei tarkoita pelkästään varallisuuden epätasaista jakautumista,

Tuomala, Matti - Markkinat, valtio & eriarvoisuus, e-kirja

Markkinat, valtio & eriarvoisuus

Tuomala, Matti

28,00€

Kirja käsittelee eriarvoisuutta markkinatalouden ja valtion välisenä kamppailuna. Siinä ei liikuta vain talouspuheen maailmassa, vaan läsnä on sen maailmankuvaa voimakkaasti haastava historiallinen muodostuma - yhteiskunta. Suomen tuloerokehityksen erityispiirre oli ylimpien tulo-osuuksien

Väätäinen, Hanna - Rumbasta rampaan , e-kirja

Rumbasta rampaan

Väätäinen, Hanna

15,95€

Rumbasta rampaan - Vammaisen naistanssijan ruumiillisuus pyörätuolikilpatanssissa Rampa on nimitys, jota pyörätuolitanssijat käyttävät rumbasta. Rumbasta rampaan on feministinen etnografia vammaisen naistanssijan ruumiillisuudesta pyörätuolikilpatanssissa.…

Rosenlew, Anne - Att forska i utveckling: En inledning, e-kirja

Att forska i utveckling: En inledning

Rosenlew, Anne

27,75€

Indelningen av världen i ett rikare "nord" och ett fattigare "syd" och den ojämlikhet som följer av detta är ett centralt globalt problem och samtidigt grundorsaken till många andra problem. Varför har invånare i olika delar av världen så olika…

Kervinen, Anna  - Kehityksen tutkimus. Johdatus perusteisiin, e-kirja

Kehityksen tutkimus. Johdatus perusteisiin

Kervinen, Anna

25,75€

Miksi maailman eri osien asukkailla on niin erilaiset elinolot ja -ehdot? Mistä juontuvat rikkaus ja köyhyys, erot taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä sekä kansainvälinen eriarvoisuus? Miten niihin voidaan vaikuttaa? Kehityksen tutkimuksessa selvitetään