Sisäänkirjautuminen

Haku "ennakonpidätys"

Kaari, Päivi - Ennakonpidätys 2018, e-kirja

Ennakonpidätys 2018

Kaari, Päivi

40,00€

Mikä on ennakonpidätyksenalaista palkkatuloa? Miten luontoisedut huomioidaan ennakonpidätyksessä? Milloin työntekijälle voidaan maksaa työmatkoista verovapaasti päivärahaa ja kilometrikorvauksia? Työnantajan on tiedettävä vastaus moneen kysymykseen. Ennakonpidätys

Koponen, Juha - Yrityksen verotietopaketti, e-kirja

Yrityksen verotietopaketti

Koponen, Juha

40,00€

Yrityksen verotietopaketti 2018 on kattava opaskirja yritystoimintaan liittyvästä verotuksesta. Verotuksella on merkittävä rooli niin liiketoiminnan suunnitteluun, voitonjakoon kuin palkanmaksuun liittyvässä päätöksenteossa. Verotietopaketin…

Mattinen, Kati - Palkanlaskenta käytännönläheisesti, e-kirja

Palkanlaskenta käytännönläheisesti

Mattinen, Kati

72,60€

seuraavia teemoja: - palkanmaksu, ennakonpidätys, sosiaalivakuutusmaksut ja muut palkasta tehtävät vähennykset - tilitys- ja ilmoitusvelvollisuudet - luontois- ja henkilökuntaedut, matkakustannusten korvaukset, työaika, vuosiloma, poissaolot, työsuhteen päättyminen