Sisäänkirjautuminen

Haku "biologit"

Timonen, Sari - Sienten biologia: Toinen, uudistettu laitos, e-kirja

Sienten biologia: Toinen, uudistettu laitos

Timonen, Sari

29,00€

Sienten biologia selvittää perusasiat sienten monimuotoisuudesta, aineenvaihdunnasta, genetiikasta, toimintatavoista, ympäristövaikutuksista ja käytöstä ihmisen hyödyksi. Se on ensimmäinen suomenkielinen yleisteos sienten maailmasta, ja kirjoittajina ovat

Sintonen, Matti - Biologian filosofian näkökulmia, e-kirja

Biologian filosofian näkökulmia

Sintonen, Matti

21,00€

Koska kaikkia sen filosofisia puolia on mahdotonta käsitellä yhden niteen sisällä, olen valinnut artikkelit sen mukaan, kuinka hyvin ne havainnollistavat filosofian kannalta kiintoisaa biologista käsitteen- ja teorianmuodostusta sekä argumentaatiota. Suuri osa

Irni, Sari - Muokattu elämä, e-kirja

Muokattu elämä

Irni, Sari

30,00€

Elämän ja sen osa-alueiden muokkaaminen teknologian keinoin on herättänyt sekä innostusta että huolta yhteiskunnan tulevaisuudesta. Ihmisen geeniperimän kartoitus, hedelmöityshoidot, ruoantuotannon teknologiat ja ylikansallinen lääketeollisuus…

Henriksson, Saara - Moby Doll, e-kirja

Moby Doll

Henriksson, Saara

14,00€

Etsinnässä heitä auttaa Hope, Narvikiin muuttanut biologi, joka tutkii valaiden kieltä. Moby Doll kertoo saavuttamattoman kohteen metsästyksestä mutta myös kommunikaation mahdollisuudesta ja musiikin voimasta. Valaiden laulusta Jenny etsii vastausta jo lapsena