Sisäänkirjautuminen

Haku "asiantuntijuus"

Parviainen, Jaana  - Kollektiivinen asiantuntijuus, e-kirja

Kollektiivinen asiantuntijuus

Parviainen, Jaana

0,00€

Asiantuntijatyö edellyttää nykyisin kykyä tehdä yhteistyötä sekä toisten asiantuntijoiden että ”maallikoiden” kuten asiakkaiden tai potilaiden kanssa. Kysymys asiantuntijoiden yhteistoiminnan merkityksestä on aiheellinen myös siksi, että…

Juvonen, Tarja - Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus, e-kirja

Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus

Juvonen, Tarja

106,85€

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen, julkisen talouden tehostamisvaatimukset sekä teknologinen kehitys haastavat sosiaalityön ammatillista itseymmärrystä, asiantuntijuutta ja tiedontuotantoa. Globalisaatio puolestaan luo erityisiä kulttuurisia ja poliittisia

Einola-Pekkinen, Virpi - Arvoa aineettomasta pääomasta, e-kirja

Arvoa aineettomasta pääomasta

Einola-Pekkinen, Virpi

41,00€

- Näkyykö aineeton pääoma kokonaistaseessa? - Miten yhdistät osaamista? - Miten mittaat menestystekijöitä? - Miten jäsennät tulevaisuutta ja tietoa? - Nosta kokemus kunniaan! Kirja ottaa osaa ajankohtaiseen keskusteluun aineettomasta…

Onnismaa, Jussi - Ohjaus- ja neuvontatyö: Aikaa, huomiota ja kunnioitusta, e-kirja

Ohjaus- ja neuvontatyö: Aikaa, huomiota ja kunnioitusta

Onnismaa, Jussi

28,00€

Teoksessa tarkastellaan ammattieriikkaa, ohjauksen asiantuntijuutta ja vaikuttavuutta sekä vuorovaikutusta: Kuinka ohjaustilannetta sen tavoitteita voi selventää? Miten kielenkäyttö vaikuttaa siihen? Mitä ajan, huomion ja kunnioituksen antaminen tarkoittaa käytännössä?

Mustikkamäki, Nina - Innovaatioympäristön monet kasvot, e-kirja

Innovaatioympäristön monet kasvot

Mustikkamäki, Nina

0,00€

Innovatiivisuus ja innovaatioiden keskeinen rooli globaalissa taloudessa on yleisesti tunnustettu. Myös Suomi ja sen alueet uskovat innovaatioympäristöjen merkitykseen. Keskustelusta aa ajoittain käsityksen, että olisi olemassa innovaatioympäristön…

Karvinen-Niinikoski, Synnöve - Työnohjaus sosiaalityössä, e-kirja

Työnohjaus sosiaalityössä

Karvinen-Niinikoski, Synnöve

44,80€

Työnohjauksella on keskeinen rooli eri alojen asiantuntijuuden ja työmenetelmien kehittymisessä sekä hiljaisen tiedon sanoiksi ja osaamiseksi muuntumisessa Työnohjaus tunnetaan erityisesti sosiaali-, kasvatus- ja terveydenhoitoalojen menetelmänä, mutta se leviää eri nimityksillä

Aaltonen, Sirkku - Käännetyt maailmat: Johdatus käännösviestintään, e-kirja

Käännetyt maailmat: Johdatus käännösviestintään

Aaltonen, Sirkku

29,00€

Teoksessa tarkastellaan kääntämisen ja tulkkauksen edellyttämää asiantuntijuutta ja työkaluja, kuvataan kääntäjän ja tulkin arkea sekä kerrotaan, mihin kääntäjän tutkintoa tarvitaan ja mitä yksityisyrittäjäksi ryhtyvältä kääntäjältä edellytetään.