Sisäänkirjautuminen

Haku "asiakaskokemus"

Gerdt, Belinda - Ylivoimainen asiakaskokemus: Työkalupakki, e-kirja

Ylivoimainen asiakaskokemus: Työkalupakki

Gerdt, Belinda

61,20€

Mutta asiakaskokemus ei ole projekti vaan keino rakentaa pysyvää kilpailuetua. Se on jatkuvaa kehittämistä, välitilinpäätöksiä ja suunnan tarkentamista. Ylivoimainen asiakaskokemus on konkreettinen työkirja ja ideapankki,

Ahvenainen, Perttu - Viiden tähden asiakaskokemus, e-kirja

Viiden tähden asiakaskokemus

Ahvenainen, Perttu

43,90€

Digitaalisella aikakaudella asiakkaan ollessa ohjaksissa ja kilpailun globaali asiakas valitsee yhä useammin sen tahon, joka tarjoaa parasta asiakaskokemusta juuri heille sopivassa ajassa ja paikassa. Mikäli et pysty vastaamaan asiakkaan nouseviin odotuksiin tarjoamalla jotain merkityksellistä,

Kortesuo, Katleena - Asiakaskokemus - Palvelubisneksestä kokemusbisnekseen, e-kirja

Asiakaskokemus - Palvelubisneksestä kokemusbisnekseen

Kortesuo, Katleena

35,65€

Asiakaskokemus ja sen johtaminen lähtevät ajatuksesta siirtää asiakkaat aidosti yrityksen toiminnan keskiöön ja luoda heille merkityksellisiä kokemuksia. Kun yritys maksimoi asiakkaille tuottamansa arvon, se maksimoi myös oman tuottonsa. Tämä kirja on poikkileikkaus

Juuti, Pauli - Johda henkilöstö asiakaskeskeisyyteen, e-kirja

Johda henkilöstö asiakaskeskeisyyteen

Juuti, Pauli

31,95€

Asiakaskokemuksesta on tullut organisaatioiden keskeisin kilpailutekijä. Tässä kirjassa kerrotaan, miten johtamisen avulla koko henkilöstö saadaan tarkastelemaan kaikkea tekemistään asiakkaiden silmin.

Rantanen, Marjo - Tunnelmamuotoilu, e-kirja

Tunnelmamuotoilu

Rantanen, Marjo

61,20€

Hyvä tunnelma lisää luovuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta. Se sitouttaa, auttaa oppimaan nopeammin ja tekemään parempia päätöksiä. Hyvästä tunnelmasta hyötyvät kaikki - niin asiakkaat, työntekijät kuin yrityksen johto. Tulevaisuuden menestyjät…