Sisäänkirjautuminen

Haku "arvot"

Arvon porukka

Arvon porukka

Heinimäki, Jaakko

25,00€

Jaakko Heinimäen teos avaa keskustelua suomalaisesta työkulttuurista yhteisten arvojen ja näiden taustalla vaikuttavien hyveiden kautta. Jokaisen työyhteisön hyveet pitäisi määritellä porukalla yhdessä, koska ne vaikuttavat siihen, millaiseksi työyhteisö arvoiltaan

Tarasti, Eero - Arvot ja merkit, e-kirja

Arvot ja merkit

Tarasti, Eero

21,30€

Arvot ja merkit on semiotiikan perusteos, joka on jatkoa kirjoittajan aiemmalle teokselle Esimerkkejä (1996) sekä kansainvälistä huomiota saavuttaneelle kirjalle Existential Semiotics (2000). Teos edustaa "uussemiotiikkaa", joka hahmottaa luovasti merkityksen ja viestinnän ongelmia.

Nylund, Marianne - Vapaaehtoistoiminta: anti, arvot ja osallisuus, e-kirja

Vapaaehtoistoiminta: anti, arvot ja osallisuus

Nylund, Marianne

21,30€

Teoksessa tarkastellaan vapaaehtois- ja vertaistoiminnan antia, arvoja ja osallisuutta yksilön arjen näkökulmasta ja pohditaan, mitä vapaaehtoistoiminta antaa auttajille ja avun vastaanottajille. Teos sisältää viimeisintä tutkimustietoa ja tarjoaa innovatiivisia näkökulmia vapaaehtoistoiminnan

Heinimäki, Jaakko - Arvon porukka, e-kirja

Arvon porukka

Heinimäki, Jaakko

38,50€

Onko luterilainen työmoraali niin tiukka kuin kuvittelemme? Paisuttelemmeko liikaa työmääräämme, vai mistä puheet suomalaisen työelämän ankeudesta johtuvat? Jaakko Heinimäen kirjanen Arvon porukka avaa keskustelua suomalaisesta työkulttuurista yhteisten

Metsistö, Arvo - Slangipakinoita, e-kirja

Slangipakinoita

Metsistö, Arvo

6,00€

Arvo "Vovo" Metsistön slangipakinoita on kuultu aiemmin YLE:n radiolähetyksissä. Myös kirjoitettuna kielenä ne tutustuttavat meidät sanan ja ajatuksen riemukkaaseen liittoon.

Ahokas, Marja - Arvot, moraali ja yhteiskunta, e-kirja

Arvot, moraali ja yhteiskunta

Ahokas, Marja

24,85€

Sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen Arvot, moraali ja yhteiskunta on sosiaalipsykologinen puheenvuoro suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä. Siinä esitellään arvojen ja moraalin tutkimuksen uusimpia suuntauksia

Gates, Melinda - Tasa-arvo. Nyt!, e-kirja

Tasa-arvo. Nyt!

Gates, Melinda

21,45€

Gates panee myös itseään likoon ja kertoo, millaisia taisteluja hän on tasa-arvoa tavoitellessaan käynyt.

Tuominen, Kari - Tulos, normi, tilivelvollisuus, e-kirja

Tulos, normi, tilivelvollisuus

Tuominen, Kari

0,00€

Tulos, normi, tilivelvollisuus -näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin Mitä tulos on ja miten sitä voidaan arvioida erilaisissa organisaatioympäristöissä? Miten veronmaksaja tietää, onko hän saanut vastiketta veroeuroille? Miten Euroopan Unionin varojen käyttöä kontrolloidaan? Millainen julkissektorin organisaatioiden