Sisäänkirjautuminen

Haku "arvot"

Tarasti, Eero - Arvot ja merkit, e-kirja

Arvot ja merkit

Tarasti, Eero

24,00€

Arvot ja merkit on semiotiikan perusteos, joka on jatkoa kirjoittajan aiemmalle teokselle Esimerkkejä (1996) sekä kansainvälistä huomiota saavuttaneelle kirjalle Existential Semiotics (2000). Teos edustaa "uussemiotiikkaa", joka hahmottaa luovasti merkityksen ja viestinnän ongelmia.

Nylund, Marianne - Vapaaehtoistoiminta: anti, arvot ja osallisuus, e-kirja

Vapaaehtoistoiminta: anti, arvot ja osallisuus

Nylund, Marianne

24,00€

Teoksessa tarkastellaan vapaaehtois- ja vertaistoiminnan antia, arvoja ja osallisuutta yksilön arjen näkökulmasta ja pohditaan, mitä vapaaehtoistoiminta antaa auttajille ja avun vastaanottajille. Teos sisältää viimeisintä tutkimustietoa ja tarjoaa innovatiivisia näkökulmia vapaaehtoistoiminnan

Heinimäki, Jaakko - Arvon porukka, e-kirja

Arvon porukka

Heinimäki, Jaakko

38,50€

Onko luterilainen työmoraali niin tiukka kuin kuvittelemme? Paisuttelemmeko liikaa työmääräämme, vai mistä puheet suomalaisen työelämän ankeudesta johtuvat? Jaakko Heinimäen kirjanen Arvon porukka avaa keskustelua suomalaisesta työkulttuurista yhteisten

Ahokas, Marja - Arvot, moraali ja yhteiskunta, e-kirja

Arvot, moraali ja yhteiskunta

Ahokas, Marja

28,00€

Sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen Arvot, moraali ja yhteiskunta on sosiaalipsykologinen puheenvuoro suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä. Siinä esitellään arvojen ja moraalin tutkimuksen uusimpia suuntauksia

Helkama, Klaus - Suomalaisten arvot, e-kirja

Suomalaisten arvot

Helkama, Klaus

10,62€

Suomalaiset arvostavat luontoa, rehellisyyttä ja sivistystä – vai arvostavatko? Onko vapaus oikeiston hyve ja tasa-arvo vasemmiston? Kuinka uskonto ja talous vaikuttavat arvomaailmaan? Arvot ohjaavat ihmisen toimintaa. Jos arvostaa ystävyyttä

Aaltola, Elisa - Eläinten moraalinen arvo, e-kirja

Eläinten moraalinen arvo

Aaltola, Elisa

25,00€

Samalla eläinten moraalinen arvo ja eläinten eri käyttötapojen oikeutus ovat nousseet osaksi yhteiskuntakeskustelua. Eläinten käyttö, eläinoikeudet, sekä ihmisen ja eläimen välinen suhde nostattavat monenlaisia mielipiteitä. Eläimistä on tullut vakavasti

Tuominen, Kari - Tulos, normi, tilivelvollisuus, e-kirja

Tulos, normi, tilivelvollisuus

Tuominen, Kari

0,00€

Tulos, normi, tilivelvollisuus -näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin Mitä tulos on ja miten sitä voidaan arvioida erilaisissa organisaatioympäristöissä? Miten veronmaksaja tietää, onko hän saanut vastiketta veroeuroille? Miten Euroopan Unionin varojen käyttöä kontrolloidaan? Millainen julkissektorin organisaatioiden

Purjo, Timo - Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta, e-kirja

Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta

Purjo, Timo

0,00€

Filosofian tohtori Timo Purjo ottaa teoksessaan kantaa arvokeskusteluun sekä kasvatuksellisena että yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä. Työpaikoilla, muissa yhteisöissä ja yhteiskunnan eri tasoilla käydään loputonta arvokeskustelua,