Sisäänkirjautuminen

Haku "arvot"

Tarasti, Eero - Arvot ja merkit, e-kirja

Arvot ja merkit

Tarasti, Eero

21,30€

Arvot ja merkit on semiotiikan perusteos, joka on jatkoa kirjoittajan aiemmalle teokselle Esimerkkejä (1996) sekä kansainvälistä huomiota saavuttaneelle kirjalle Existential Semiotics (2000). Teos edustaa "uussemiotiikkaa", joka hahmottaa luovasti merkityksen ja viestinnän ongelmia.

Tarasti, Eero - Arvot ja merkit, e-kirja

Arvot ja merkit

Tarasti, Eero

22,85€

Arvot ja merkit on semiotiikan perusteos, joka on jatkoa kirjoittajan aiemmalle teokselle Esimerkkejä (1996) sekä kansainvälistä huomiota saavuttaneelle kirjalle Existential Semiotics (2000). Teos edustaa "uussemiotiikkaa", joka hahmottaa luovasti merkityksen ja viestinnän ongelmia.

Arvon porukka

Arvon porukka

Heinimäki, Jaakko

25,00€

Jaakko Heinimäen teos avaa keskustelua suomalaisesta työkulttuurista yhteisten arvojen ja näiden taustalla vaikuttavien hyveiden kautta. Jokaisen työyhteisön hyveet pitäisi määritellä porukalla yhdessä, koska ne vaikuttavat siihen, millaiseksi työyhteisö arvoiltaan

Nylund, Marianne - Vapaaehtoistoiminta: anti, arvot ja osallisuus, e-kirja

Vapaaehtoistoiminta: anti, arvot ja osallisuus

Nylund, Marianne

21,30€

Teoksessa tarkastellaan vapaaehtois- ja vertaistoiminnan antia, arvoja ja osallisuutta yksilön arjen näkökulmasta ja pohditaan, mitä vapaaehtoistoiminta antaa auttajille ja avun vastaanottajille. Teos sisältää viimeisintä tutkimustietoa ja tarjoaa innovatiivisia näkökulmia vapaaehtoistoiminnan

Purjo, Timo - Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta, e-kirja

Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta

Purjo, Timo

0,00€

Filosofian tohtori Timo Purjo ottaa teoksessaan kantaa arvokeskusteluun sekä kasvatuksellisena että yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä. Työpaikoilla, muissa yhteisöissä ja yhteiskunnan eri tasoilla käydään loputonta arvokeskustelua,

Heinimäki, Jaakko - Arvon porukka, e-kirja

Arvon porukka

Heinimäki, Jaakko

34,15€

Onko luterilainen työmoraali niin tiukka kuin kuvittelemme? Paisuttelemmeko liikaa työmääräämme, vai mistä puheet suomalaisen työelämän ankeudesta johtuvat? Jaakko Heinimäen kirjanen Arvon porukka avaa keskustelua suomalaisesta työkulttuurista yhteisten

Metsistö, Arvo - Slangipakinoita, e-kirja

Slangipakinoita

Metsistö, Arvo

6,00€

Arvo "Vovo" Metsistön slangipakinoita on kuultu aiemmin YLE:n radiolähetyksissä. Myös kirjoitettuna kielenä ne tutustuttavat meidät sanan ja ajatuksen riemukkaaseen liittoon.

Ahokas, Marja - Arvot, moraali ja yhteiskunta, e-kirja

Arvot, moraali ja yhteiskunta

Ahokas, Marja

24,85€

Sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen Arvot, moraali ja yhteiskunta on sosiaalipsykologinen puheenvuoro suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä. Siinä esitellään arvojen ja moraalin tutkimuksen uusimpia suuntauksia

Gates, Melinda - Tasa-arvo. Nyt!, e-kirja

Tasa-arvo. Nyt!

Gates, Melinda

21,45€

Humanitaarisen työn supernainen Melinda Gates kertoo, miksi yhteiskuntien muuttaminen pitää aloittaa tasa-arvokysymyksistä. Tarinallisen ja koskettavan teoksen aihealueet vaihtelevat lapsimorsiamien ja seksityöläisten asemasta Me toohon ja tekoälyn sukupuolivinoumaan.