Sisäänkirjautuminen

Haku "arki"

Andersson, Leif C. - Kaikki irti arjesta, e-kirja

Kaikki irti arjesta

Andersson, Leif C.

12,00€

Jokaisella on kokemuksia, ajatuksia ja näkemyksiä arjesta. Arkea onkin vaikea määritellä yksiselitteisesti. Tieteelle arki tarjoaa valtavan aiheiden ja lähestymistapojen kirjon, ja usein tieteen ongelmat ja

Teräs, Kari - Arjessa ja liikkeessä, e-kirja

Arjessa ja liikkeessä

Teräs, Kari

27,00€

Joustavuuskeskustelussa ovat nousseet esiin työelämän arjen ja työsuhteita sääntelevien rakenteiden väliset jännitteet: missä määrin työsuhteita koskevia päätöksiä tulisi tehdä suoraan työpaikoilla ja millainen asema tulisi olla kansallisilla sääntelyjärjestelmillä?

Jokinen, Eeva - Aikuisten arki, e-kirja

Aikuisten arki

Jokinen, Eeva

25,00€

Mitä nopeammin maailma muuttuu, sitä tärkeämpää ihmisille on arki. Mutta mitä tämä arki sitten on ja mistä sitä löytyy? Aikuisten arki -teos perustuu niin sanottuja ruuhkavuosia elävien naisten ja miesten haastatteluihin. Arjen

Lähteenoksa, Meri - Viisas arki, e-kirja

Viisas arki

Lähteenoksa, Meri

7,00€

Meri Lähteenoksan Viisas arki on opas yhteisöllisyyteen. Halukkaat voivat tehdä elämässään suuriakin remontteja, mutta on monenlaisia tapoja auttaa itseään ja toisia viihtymään. Lähteenoksa ehdottaa hauskoja keinoja virkistää kanssakäymistä naapureiden

Törrönen, Maritta - Onni on joka päivä: Lapsiperheen arki ja hyvinvointi, e-kirja

Onni on joka päivä: Lapsiperheen arki ja hyvinvointi

Törrönen, Maritta

29,00€

Millaisena vanhemmat kokevat perheensä arkisen hyvinvoinnin? Miten he tulkitsevat ja ymmärtävät sitä? Miten rakentuu heidän luottamuksensa toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan? Koti sitoo yhteen perheen arkea ja hyvinvointia, ja lasten arkinen todellisuus on tärkeää heidän tulevaisuutensa

Laitila, Erkki - Arkiajattelu, e-kirja

Arkiajattelu

Laitila, Erkki

37,20€

Kirja esittelee "arkiajattelun" (business as usual) puutteet ja systeemiajattelun hyveet siihen nähden. Runsaasti esimerkkejä.

Anttonen, Anneli - Hoiva - tutkimus, politiikka ja arki, e-kirja

Hoiva - tutkimus, politiikka ja arki

Anttonen, Anneli

27,00€

Toisaalta kirjoittajat kuvaavat elävästi hoivan arkea ja hoivakäytäntöjä haastatteluihin ja esimerkkeihin tukeutuen. Kirjoituksissa tulevat esiin niin hoivan teoreettiset kysymykset, hoivapolitiikan muutos kuin myös ne ristiriidat, joita hoivan arki

Vilhunen, Marja-Liisa - Hoitajan arkipäivä, e-kirja

Hoitajan arkipäivä

Vilhunen, Marja-Liisa

9,90€

Hoitajan arkipäivä mielisairaalassa voi sisältää niin väkivaltaa ja arvaamattomia vaaratilanteita kuin palkitsevia hoitokeskusteluja ja iloa potilaan kuntoutumisesta. Hoitaja joutuu sietämään painostusta ja juonittelua hoitoyhteisössä paitsi potilaiden, joskus myös esimiesten