Sisäänkirjautuminen

Haku "ammattiyhdistysliike"

Teräs, Kari - Arjessa ja liikkeessä, e-kirja

Arjessa ja liikkeessä

Teräs, Kari

23,95€

Joustavuuskeskustelussa ovat nousseet esiin työelämän arjen ja työsuhteita sääntelevien rakenteiden väliset jännitteet: missä määrin työsuhteita koskevia päätöksiä tulisi tehdä suoraan työpaikoilla ja millainen asema tulisi olla kansallisilla sääntelyjärjestelmillä? Kari Teräs osallistuu

Koivuniemi, Jussi - Tehtaan pillin tahdissa, e-kirja

Tehtaan pillin tahdissa

Koivuniemi, Jussi

23,95€

Tehtaan pillin tahdissa -Nokian tehdasyhdyskunnan sosiaalinen järjestys 1870–1939 Miten Nokian tehdasyhdyskunta toimi? Ohjasivatko yhdyskunnan kehitystä ulkopuoliset reunaehdot vai saiko paikallinen järjestys suuntansa sosiaalisista suhteista…

Kivinen, Markku - Venäjän palatseissa ja kaduilla, e-kirja

Venäjän palatseissa ja kaduilla

Kivinen, Markku

19,50€

”Kaikki, mitä ihmiselämästä voidaan sanoa, on totta jossakin päin Venäjää.” Näin Venäjän monimuotoisuuden kiteytti rautakansleri Otto von Bismarck 1800-luvulla. Venäjän palatseissa ja kaduilla tarjoaa perusteellisen ja monipuolisen läpileikkauksen…

Anttila, Anu-Hanna - Yksin sovittu - osapuolet, luottamus ja työmarkkinalogiikka, e-kirja

Yksin sovittu - osapuolet, luottamus ja työmarkkinalogiikka

Anttila, Anu-Hanna

19,50€

Millä keinoilla voitaisiin rakentaa yhdenvertainen, sosiaalisesti oikeudenmukainen ja turvallinen työelämä tässä tulopoliittisen sopimisen jälkeisessä tilanteessa? Kirjoittajat kartoittavat uudistuneita työn teettämisen ja tekemisen tapoja sekä määrittelevät uudelleen ammattiyhdistysliikkeen

Uimonen, Risto - Rautakoura - Per Erik Lundh: henkilökuva, e-kirja

Rautakoura - Per Erik Lundh: henkilökuva

Uimonen, Risto

17,75€

Ministeri Per-Erik Lundh on suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen arvostetuimpia mutta myös vähiten tunnettuja vallankäyttäjiä. Sodan jälkeisen ajan vaikutusvaltaisimpiin ay-johtajiin kuuluva Lundh ei pitänyt ääntä itsestään tai tekemisistään. Tämä kirja avaa tuntemattomaksi

Suoranta, Anu - Halvennettu työ, e-kirja

Halvennettu työ

Suoranta, Anu

24,85€

Työnantajan intressinähän ennen ja nyt on ollut pitää työelämän aloite pois ammattiyhdistysliikkeeltä. Teoksessa keskeisenä tarkastelun kohteena olevat 1920- ja 30-luvun naisten työsuhteet haastavat kysymään, millä edellytyksillä suomalaisessa työmarkkinahistoriassa