Sisäänkirjautuminen

Haku "ammattikuva"

Saksala, Elina - Tuottajan käsikirja, e-kirja

Tuottajan käsikirja

Saksala, Elina

10,25€

Teoksen keskeistä sisältöä ovat tuottajan ammattikuva ja eri tehtävät, joissa tuottajat työskentelevät. Lisäksi pureudutaan tuotekehitykseen: ideointiin ja erilaisiin metodeihin sekä brändäykseen, markkinointiin, kansainvälisten kontaktien hankkimiseen

Väliverronen, Esa - Journalismi murroksessa, e-kirja

Journalismi murroksessa

Väliverronen, Esa

22,20€

Se arvioi monipuolisesti ja kriittisesti journalismin kehityssuuntia, kuten kaupallistumista ja konsernijournalismia, digitalisoitumista ja internetiä, journalistisen työn ja ammattikuvan muutoksia sekä erilaisia journalismin kehityshankkeita. Lisäksi esillä ovat