Sisäänkirjautuminen

Haku "ajattelu"

Bauman, Zygmunt - Geeni: Intiimi historia, e-kirja

Geeni: Intiimi historia

Bauman, Zygmunt

24,90€

Zygmunt Bauman johdattaa lukijansa sosiologisen ajattelun lähteille. Arkielämästä ottamiensa esimerkkien avulla hän auttaa luotaamaan tuntemattomia kokemuksia ja näyttää, kuinka ne voidaan tulkita uudella tavalla ja nähdä uudessa valossa. Bauman pohtii maailmaamme järjestäviä

Baggini, Julian - Ajattelun pikkujättiläinen, e-kirja

Ajattelun pikkujättiläinen

Baggini, Julian

26,60€

Ajattelun pikkujättiläinen antaa jokaiselle tehoisan tuumailun välineet.
Nykyisen informaatiotulvan keskellä ihminen on suojaton ilman asianmukaisia apuvälineitä. Mutta kriittisen ajattelijan tueksi tarjoutuu Julian Bagginin ja Peter S. Foslin Ajattelun

Haaparanta, Leila - Johdatus tieteelliseen ajatteluun, e-kirja

Johdatus tieteelliseen ajatteluun

Haaparanta, Leila

25,70€

Mitä on tieteellinen ajattelu? Miten tiede eroaa muista uskomusten muodostamisen tavoista? Millainen on tieteen maailmankuva ja suhde eettisiin kysymyksiin? Johdatus tieteelliseen ajatteluun esittelee eri tieteenalojen metodologisia kysymyksiä ja peruskäsitteitä.

Santalainen, Timo J. - Strateginen ajattelu, e-kirja

Strateginen ajattelu

Santalainen, Timo J.

58,55€

Vahvan strategisen ajattelun avulla saavutetaan jäljittelemätöntä johtamisetua”, sanoo Timo Santalainen, joka on lisännyt teoksensa kakkospainokseen tuoreita esimerkkejä strategisen ajattelun voimasta. Hänen mukaansa

Santalainen, Timo J. - Strateginen ajattelu, e-kirja

Strateginen ajattelu

Santalainen, Timo J.

58,55€

Vahvan strategisen ajattelun avulla saavutetaan jäljittelemätöntä johtamisetua”, sanoo Timo Santalainen, joka on lisännyt teoksensa kakkospainokseen tuoreita esimerkkejä strategisen ajattelun voimasta. Hänen mukaansa

Cam, Philip - 20 ajattelun työkalua. Opas tutkivan ajattelun opettamiseen, e-kirja

20 ajattelun työkalua. Opas tutkivan ajattelun opettamiseen

Cam, Philip

18,00€

Mitä käytännössä tapahtuu, kun ajattelemme taitavasti? Millaisia välineitä käytämme, millaisia siirtoja teemme? Miten tutkivaa ajattelua voidaan harjoitella yhdessä toisten kanssa? Ajattelutaitojen oppimisen tarpeesta puhutaan jatkuvasti, mutta tukea näiden taitojen opettamiseen

Alhanen, Kai - Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa, e-kirja

Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa

Alhanen, Kai

21,30€

Teos käsittelee ranskalaisen filosofin Michel Foucault'n (1926-1984) ajattelun lähtökohtia uudesta näkökulmasta ja osoittaa, että hänen moniaineksinen filosofiansa nojaa käytännön käsitteeseen. Teoksessa tehdään läpileikkaus Foucault'n tuotantoon ja selvitetään erityisesti