Sisäänkirjautuminen

Haku "Tehdastyö"

Linna, Väinö - Päämäärä, e-kirja

Päämäärä

Linna, Väinö

6,40€

Hänen lopullinen päämääränsä on kuitenkin tavallista tehdastyötä korkeammalla. Valte on aina lukenut paljon; jo seitsemäntoistavuotiaana hän on käynyt Harz-vuorella valpurinyönä Faustin kanssa ja väitellyt filosofiasta Schopenhaueria vastaan. Miksi hän

Jakonen, Mikko - Uuden työn sanakirja, e-kirja

Uuden työn sanakirja

Jakonen, Mikko

26,15€

Se hahmottaa siirtymää Michel Foucault'n kuvailemista kuriyhteiskunnista Gilles Deleuzen hahmottamiin kontrolliyhteiskuntiin, fordistisesta tehdastyöstä postfordistiseen älytyöhön ja kansallisvaltiollisesta järjestyksestä globaaliin tilaan. Uuden työn sanakirja