Sisäänkirjautuminen

Haku "Suomen kieli"

Koivisto, Vesa - Suomen sanojen rakenne, e-kirja

Suomen sanojen rakenne

Koivisto, Vesa

16,75€

Teos tarjoaa kattavan tietopaketin sanojen rakenneperiaatteista: morfologiasta sanan käsitteeseen ja sananmuodostukseen. Se esittelee ja selittää havainnollisesti aihepiirinsä tieteellisen käsitteistön ja termistön. Kirja toimii apuneuvona sanojen…

Lyytikäinen, Erkki (toim.) - Suomen murrekirja, e-kirja

Suomen murrekirja

Lyytikäinen, Erkki (toim.)

27,75€

Suomen murrekirja on murteentutkimuksen suurteos. Suomen päämurrealueista esitellään yleistuntomerkit ja murretekstien alkuesittelyissä pitäjien erityispiirteitä. Teos sopii sekä tutkimukseen että käsikirjaksi opettajille, päättäjille ja

Helasvuo, Marja-Liisa - Kieli verkossa, e-kirja

Kieli verkossa

Helasvuo, Marja-Liisa

22,20€

Miten tunteita ilmaistaan blogissa? Miten arvoja rakennetaan kotisivuilla? Miten tietotekninen sanasto on kehittynyt? Miten kulttuurienvälisyys tulee esille podcasteissa? Digitaalinen media on mullistanut ihmisten tapaa viestiä keskenään, ja se on luonut myös kokonaan uudenlaisia ympäristöjä, joissa kieltä

Paavilainen, Marko - Kun pääomilla oli mieli ja kieli, e-kirja

Kun pääomilla oli mieli ja kieli

Paavilainen, Marko

29,00€

Kun pääomilla oli mieli ja kieli -teos avaa uudenlaisen vivahteikkaan näkökulman liike-elämän kehitykseen 1800-luvun loppupuolelta itsenäisyyden alkuvuosiin. Se nostaa laajaan lähdepohjaan perustuen esiin yhä ajankohtaisen kysymyksen kaupankäynnin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Juva, Kersti - Löytöretki Suomeen, e-kirja

Löytöretki Suomeen

Juva, Kersti

16,10€

Suomea on väitetty maailman vaikeimmaksi kieleksi. Minkälainen rakas kielemme oikeastaan on? Palkittu kääntäjä Kersti Juva kutsuu jokaisen kielestä kiinnostuneen löytöretkelle

Suomi, Kari - Fonetiikan ja suomen äänneopin perusteet, e-kirja

Fonetiikan ja suomen äänneopin perusteet

Suomi, Kari

22,20€

Teos on perusteellinen johdanto yleiseen fonetiikkaan ja suomen kielen äänneoppiin. Siinä kuvataan yleistä fonetiikkaa eli ihmisen puhe-elimistön toimintaa äänen avulla tapahtuvan kielellisen viestinnän välittäjänä. Erityisesti tarkastellaan,