Sisäänkirjautuminen

Haku "Metsätalous"

Jauhiainen, Hannu - Metsäverokirja 2021, e-kirja

Metsäverokirja 2021

Jauhiainen, Hannu

31,45€

Jokaisen metsänomistajan ja metsäammattilaisen vuotuisteos paneutuu ajankohtaisiin verokysymyksiin perusasioita unohtamatta. Kirja käsittelee yleisiä vero-ohjeita tarkemmin metsään liittyvät verotuskysymykset. Vuosittain vaihtuvat taksat sekä…

Rantala, Satu - Tapion taskukirja, e-kirja

Tapion taskukirja

Rantala, Satu

54,60€

Kirjan pääluvut metsävaroista, metsäpolitiikasta, metsänhoidosta, metsän monikäytöstä, metsätalouden suunnittelusta, raakapuumarkkinoista, puunhankinnasta ja puunjalostuksesta kokoavat ajankohtaisen ydintiedon. Metsänhoidon pääluku on monipuolinen tietopaketti

Ahveninen, Bruno - Jäähyväiset pokasahalle, e-kirja

Jäähyväiset pokasahalle

Ahveninen, Bruno

10,00€

Jäähyväiset pokasahalle kertoo sotienjälkeisestä ajasta Pielisen Karjalassa, tukkijätkien karusta, mutta huumorin ja elämänuskon sävyttämästä elämästä.

Kuuluvainen, Jari - Metsäekonomian perusteet, e-kirja

Metsäekonomian perusteet

Kuuluvainen, Jari

24,90€

Se on kattava esitys taloustieteen periaatteiden soveltamisesta metsätaloudessa. Kirja kattaa sekä yksityisen taloudenpitäjän että metsäpolitiikan suunnittelijan ja päätöksentekijän näkökulman metsänkasvatukseen ja puunkorjuuseen. Se tarjoaa siten metsä-

Autio, Sari - Suunnitelmatalous Neuvosto-Karjalassa 1928–1941, e-kirja

Suunnitelmatalous Neuvosto-Karjalassa 1928–1941

Autio, Sari

23,95€

Suunnitelmatalous Neuvosto-Karjalassa 1928–1941 -Paikallistason rooli Neuvostoliiton teollistamisessa Sari Aution tutkimus antaa ainutlaatuisen, venäläiseen alkuperäisaineistoon perustuvan kuvan suunnitelmatalouden käytännön toteutuksesta…

Björn, Ismo - Kaikki irti metsästä, e-kirja

Kaikki irti metsästä

Björn, Ismo

23,95€

Kaikki irti metsästä -Metsän käyttö ja muutos taigan reunalla itäisimmässä Suomessa erätaloudesta vuoteen 2000 Kaikki irti metsästä on tarina metsästä ja metsän muokkauksesta. Se on tutkimus metsäluontoa koskevan päätöksenteon monimutkaistumisesta,…

Määttä, Tapio - Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti, e-kirja

Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti

Määttä, Tapio

24,85€

Luonnonvarojen riittävyys ja hallinta ovat tulevaisuuden suurimpia haasteita ilmastonmuutoksen rinnalla. Kirjoittajat avaavat luonnonvarojen käyttöön liittyvää yhteiskunnallista ongelmakenttää ja analysoivat luonnonvarojen hallinnan keinoja. Legitimiteetin…

 - Maatalouskalenteri 2021 (tieto-osuus), e-kirja

Maatalouskalenteri 2021 (tieto-osuus)

36,55€

Maatalouskalenteri 2021 tieto-osassa on tiiviinä tietopakettina 125 sivua hyödyllistä ammattitietoa johtamisesta, kasvintuotannosta, energiasta sekä kotieläin- ja metsätaloudesta. ProAgrian yhteystiedot löytyvät nopeasti Kontaktit-osasta. Kalenterin tieto-osuuden koko on A5 (147