Sisäänkirjautuminen

Haku "Masennuksen johtaminen"

Suonsivu, Kaija - Avauksia työikäisten masennukseen, e-kirja

Avauksia työikäisten masennukseen

Suonsivu, Kaija

13,00€

Masennus on Suomessa merkittävä kansanterveysongelma, jonka esiintyvyys on yleistä ja koskee kaikkia ikäryhmiä. Se on yksi keskeisistä painopistealueista sekä perusterveydenhuollon että psykiatrisen erikoissairaanhoidon työssä. Tässä Kaija Suonsivun kirjoittamassa kirjassa

Voimat takaisin: Tietoa ja dialogia työuupumuksesta

Voimat takaisin: Tietoa ja dialogia työuupumuksesta

Aulankoski, Sanna

23,70€

Kirja käsittelee mielen ja työorganisaation yleispäteviä teemoja kuten ongelmien ratkomista, tietoisuustaitoja sekä motivaatiota ja johtamista, joten kirja on suositeltavaa luettavaa kaikille terveydestään kiinnostuneille. Kirjassa pohditaan, mistä työuupumuksessa

Aulankoski, Sanna - Voimat takaisin, e-kirja

Voimat takaisin

Aulankoski, Sanna

20,30€

Kirja käsittelee mielen ja työorganisaation yleispäteviä teemoja kuten ongelmien ratkomista, tietoisuustaitoja sekä motivaatiota ja johtamista, joten kirja on suositeltavaa luettavaa kaikille terveydestään kiinnostuneille. Kirjassa pohditaan, mistä työuupumuksessa