Sisäänkirjautuminen

Haku "pragmatismi"

Kilpinen, Erkki - Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä, e-kirja

Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä

Kilpinen, Erkki

23,85€

Teos esittelee kotimaisten asiantuntijoiden voimin alun perin Yhdysvalloissa 1800-luvun loppupuolella syntynyttä mutta sittemmin myös Euroopassa keskeiseksi filosofiseksi suuntaukseksi noussutta pragmatismin perinnettä. Sen suuria klassikkohahmoja olivat Charles S. Peirce, William James,

Miettinen, Timo - Fenomenologian ydinkysymyksiä, e-kirja

Fenomenologian ydinkysymyksiä

Miettinen, Timo

25,70€

1900-luvun alussa syntynyt fenomenologia on nykyfilosofian merkittävimpiä suuntauksia, ja se vaikuttaa yhä vahvasti eurooppalaisessa nykyajattelussa. Fenomenologialla on merkittävä jalansija myös nykyisessä poikkitieteellisessä keskustelussa,…

Seppänen, Lauri - Kieltä ei ole, e-kirja

Kieltä ei ole

Seppänen, Lauri

0,00€

Kieltä ei ole Uuspragmatistista kielifilosofiaa: Richard Rorty ja Donald Davidson Donald Davidson ja Richard Rorty ovat ravistelleet kieleksi nimettyä oliota kovin ottein. Uuspragmatisteina he ovat rajuja individualisteja, nominalisteja ja holisteja.…

Alhanen, Kai - John Deweyn kokemusfilosofia, e-kirja

John Deweyn kokemusfilosofia

Alhanen, Kai

25,75€

John Deweyn (1859-1952) merkitys on kasvanut viime aikoina monilla eri aloilla. Hän asetti pragmatistisen filosofiansa perustaksi inhimillisen kokemuksen. Dewey yritti ratkoa länsimaista ajattelua vuosisatojen ajan hallinneet vääristyneet kahtiajaot…

Kovalainen, Heikki A. - Mitä on filosofia?, e-kirja

Mitä on filosofia?

Kovalainen, Heikki A.

23,85€

Teoksessa suomalaiset filosofit pohtivat kysymystä filosofian olemuksesta ja perusteista. Mitä filosofia on? Millaisia asioita se tutkii? Onko filosofian tehtävä tarjota vastauksia vai esittää kysymyksiä? Onko filosofisiin ongelmiin mahdollista…

Koskinen, Heikki J. - Wienin piiri, e-kirja

Wienin piiri

Koskinen, Heikki J.

22,20€

Loogisen empirismin vaikutusta amerikkalaiseen pragmatismiin ja myöhempään analyyttiseen filosofiaan tutkivat Sami Pihlström ja Heikki J. Koskinen. Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.

Dewey, John - Julkinen toiminta ja sen ongelmat, e-kirja

Julkinen toiminta ja sen ongelmat

Dewey, John

24,85€

John Dewey (1859-1952) oli yhdysvaltalainen filosofi, psykologi ja kasvatustieteilijä, joka tunnetaan yhtenä keskeisenä pragmatismin perustajana. Vuonna 1927 julkaistu "Public and Its Problems" on yhtä lailla yhteiskunta- ja politiikan filosofian kuin viestintäteoriankin klassikko.