Sisäänkirjautuminen

Haku "lomauttaminen"

Parnila, Kirsi - Työsuhteen päättäminen käytännönläheisesti, e-kirja

Työsuhteen päättäminen käytännönläheisesti

Parnila, Kirsi

54,65€

Käytännönläheinen työväline kaikille työnantajan edustajille Kirjassa käsitellään kaikki työsuhteen päättämistilanteet, kuten työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvin syin sekä irtisanominen ja lomauttaminen työn vähyyden perusteella. Niin ikään työsuhteen

Hietala, Harri - Työsopimus ja ehdot erityistilanteissa, e-kirja

Työsopimus ja ehdot erityistilanteissa

Hietala, Harri

81,00€

Tässä toisessa, uudistetussa painoksessa on otettu huomioon työlainsäädännössä tapahtuneet muutokset, työehtosopimus- ja sopimuskäytäntöjen kehitys sekä erityisesti työsuhteen päättämistä ja lomauttamista koskeva uusin oikeuskäytäntö.

Kallio, Ilari - Työoikeudelliset ratkaisut kommentein, e-kirja

Työoikeudelliset ratkaisut kommentein

Kallio, Ilari

61,20€

Toisessa luvussa selvitetään määräaikaisen työsopimuksen solmimisedellytyksiä ja muita määräaikaisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä, ja kolmannessa luvussa on puolestaan käsitelty työntekijän lomauttamista ja irtisanomista lomautuksen aikana. Kirjan