Sisäänkirjautuminen

Haku "tutkimusetiikka"

Laine, Markus - Tapaustutkimuksen taito, e-kirja

Tapaustutkimuksen taito

Laine, Markus

24,00€

Tapaustutkimuksen suosio yhteiskuntatutkimuksessa on viime vuosina voimakkaasti kasvanut. Tapaustutkimuksen taito on ensimmäinen tapaustutkimukseen syvällisesti paneutuva suomenkielinen kirja. Siinä käsitellään monipuolisesti sekä suomalaista että…

Karjalainen, Sakari - Tutkijan eettiset valinnat, e-kirja

Tutkijan eettiset valinnat

Karjalainen, Sakari

29,00€

Tutkijan eettiset valinnat on odotettu, ajankohtainen teos tieteen etiikasta. Kirjassa valotetaan nykytutkimuksen arvoja ja valintoja monesta näkökulmasta: siinä tarkastellaan tieteen filosofisia ja eettisiä perusteita, tutkimuskohteen erityislaatuisuutta,…

Vilkka, Hanna - Tutki ja kehitä, e-kirja

Tutki ja kehitä

Vilkka, Hanna

33,75€


Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa tutkimusprosessi, laadullisen ja määrällisen tutkimusmenetelmän käytännöt, tutkimusetiikka sekä tutkimuksen arviointi. Kirja soveltuu itsenäiseen opiskeluun työelämässä toimiville, toisella asteella, ammattikorkeakoulussa

Karvonen, Erkki & Kortelainen - Julkaise tai tuhoudu!, e-kirja

Julkaise tai tuhoudu!

Karvonen, Erkki & Kortelainen

29,00€

Maailmassa julkaistaan vuosittain jo yli miljoona tieteellistä artikkelia. Tieteellisten julkaisujen määrä kasvaa edelleen kiivaasti – siitä pitää huolen akateeminen kilpailutalous, jossa uramenestys, virkojen saaminen ja yliopistojen rahoitus…

Rolin, Kristina - Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia, e-kirja

Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia

Rolin, Kristina

25,00€

Tutkimukselta vaaditaan yhä äänekkäämmin sovellettavuutta, kaupallista hyödynnettävyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Soveltavan tutkimuksen nousu perustutkimuksen rinnalle yliopistoissa ja korkeakouluissa nähdään usein uhkana tutkimuksen…

Juvakka, Taru - Laadullinen terveystutkimus, e-kirja

Laadullinen terveystutkimus

Juvakka, Taru

44,80€

Laadullisen terveystutkimuksen avulla tuotetaan tietoa ihmisten terveydestä yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuurien näkökulmasta. Tämä tieto auttaa ymmärtämään terveyttä ja siihen liittyviä ilmiöitä tutkimukseen osallistuneiden ihmisten kannalta.…

Clarkeburn, Henriikka - Tutkijan arkipäivän etiikka, e-kirja

Tutkijan arkipäivän etiikka

Clarkeburn, Henriikka

25,00€

Sen jälkeen hän on opettanut tutkimusetiikkaa Glasgown, Sydneyn ja Helsingin yliopistoissa. Professori Arto Mustajoella on laaja kokemus tiedehallinnosta. Hän on toiminut muun muassa Helsingin yliopiston vararehtorina ja Suomen Akatemian hallituksen jäsenenä ja