Sisäänkirjautuminen

Jokinen, Arja

Kategoriat, kulttuuri & moraali : johdatus kategoria-analyysiin

Jokinen, Arja - Kategoriat, kulttuuri & moraali : johdatus kategoria-analyysiin, e-kirja

23,95€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789577685085

Kategoriat ovat olennaisia toisten ihmisten ja oman itsemme määrittelyn välineitä. Kategoria-analyysi tarjoaa oivan välineen teksti-, haastattelu- ja vuorovaikutusaineistojen tulkintaan.

Kategoriat ja niiden käyttö kertovat ajasta, jossa elämme, siitä mitä pidämme normaalina, arvokkaana, ongelmana tai poikkeavana. Myös kaikki yhteiskunnalliset instituutiot päiväkodista vanhainkotiin ja sairaalasta vankilaan nojaavat vahvasti ihmisten ja asioiden kategorioihin. On vaikea kuvitella paikkaa tai tilannetta, jossa kategoriat eivät olisi läsnä ja käytössä, niin olennaisia ne ovat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja toistemme ymmärtämisessä. Kategoriat liittävät päivittäisen kanssakäymisen, kulttuurin ja moraalin toisiinsa.

Kirjassa esitellään kategoria-analyysin lähtökohtia ja perusperiaatteita sekä valotetaan erilaisia tutkimuksellisia mahdollisuuksia. Erityinen huomio kiinnitetään identiteettien, ongelmien ja poikkeavuuden kategorisointiin ja niiden tutkimiseen. Kategorisointia tarkastellaan osana sekä arkielämää että institutionaalisia käytäntöjä. Kirja sisältää runsaasti tutkimus- ja aineistoesimerkkejä, jotka havainnollistavat, miten monin tavoin kategoria-analyysia on mahdollista soveltaa erilaisiin tutkimusaineistoihin.

Teos soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin erityisesti yhteiskunta- ja kasvatustieteiden, kulttuurintutkimuksen sekä kieli- ja viestintätieteiden opintoihin.

Avainsanat: kategoria-analyysi, kategoriat, luokitus, määritys, ilmiöt, kulttuuri, moraali, metodologia, etnometodologia, ongelmat, poikkeavuus, diskurssintutkimus, tutkimusmenetelmät

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Julkaisuvuosi
2012
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
296 sivua
Kategoria
Filosofia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789577685085
Painetun ISBN
978-951-768-393-7

Samankaltaisia e-kirjoja