Sisäänkirjautuminen

Waris, Kyösti

Ihmisen jälkiä

Waris, Kyösti - Ihmisen jälkiä, e-kirja

5,00€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789528056249

Kirjaan on koottu tekijän artikkeleita vuosilta 2012-2020. Niissä käsitellään eri aiheita, jotka koskevat ihmistä sekä yksilönä että sosiaalisena olentona. Jotkut artikkeleista ovat kirjoitusajankohtaa kuvaavia, toiset taas yleisluonteisempia pohdintoja ihmismielen ominaisuuksista.
Kirjassa keskeinen aihe on käsitys ihmisestä ja hänen käyttäytymisestään. Se, miten ihminen eroaa koneesta, ja ovatko jotkut ihmisinä pidetyt henkilöt todellisuudessa vain ihmisen kaltaisia robotteja, valeihmisiä. Pohditaan, onko tämä syynä valitsevaan yltiömekanistiseen ja kaupalliseen ajatteluun, missä ihmisellä ei ole edes tuotantoeläimen arvoa.
Pohdinnan kohteena ovat myös ihmisen tahdonvapaus ja itsetunto: miten niitä voidaan lisätä ja kehittää. Edelleen: miten havainnointi vaikuttaa siihen, kuinka onnellinen ja menestyvä ihminen on. Tunteiden ja luovuuden keskeinen merkitys korostuu terveen ihmisen tunnusmerkkeinä. Esitellään eräs mielenterveyden itsehoitomenetelmä. Pohditaan myös tiedotusvälineiden vaikutusta ihmisten mielialoihin.
Tieteen merkitys yhteiskunnan kehityksessä on suuri. Jopa niin, että tieteeseen vedoten usein mitätöidään ihmisten kokemukset. Kirjassa arvioidaan tiedettä kriittisesti ja tarkastellaan sitä sosiaalisena ilmiönä.
Yhteiskunnallinen vallankäyttö on eräs tarkastelun kohde. Tässä yhteydessä pohditaan kansalaisten todellisia vaikutusmahdollisuuksia ja poliittisten ryhmien merkitystä asioiden hoitamisessa. Esitetään toimintamalli hyvästä hallinnosta ja asioiden hoidosta. Pohditaan, miten hyvinvoivat työntekijät vaikuttavat työpaikkojen tuottavuuteen ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointiin.
Osana yhteiskunnallista keskustelua tarkastellaan uskontojen olemusta yhteiskunnallisena ilmiönä; miten sosiaalinen ympäristö vaikuttaa uskonnon sisältöön, ihmisten käyttäytymiseen ja tekoihin sekä jumala -käsitykseen. Pohditaan myös sotien merkitystä ihmiskunnan tulevaisuuden ja selviytymisen kannalta.
Merkittävä tarkastelun kohde on Euroopan unioni, sen synty, nykytila ja kehityssuunta. Kysytään, mikä merkitys unionilla on rauhan rakentajana ja miten euroa käytetään unionin valtapolitiikan ja jopa palvonnan välineenä. Esitetään myös näkemyksiä unionin valtapoliittisista pyrkimyksistä reunavaltioiden suhteen.
Yhtenä tarkastelun aiheena on maailmankaikkeus, sellaisena kuin se nähdään, ja miten se voidaan nähdä. Pohditaan, onko käsitys maailmankaikkeudesta ajan tasalla.

Avainsanat: ihmiskäsitys, yhteiskunta, tiede, ihminen, valeihminen, robotti, sosiaaliset normit, natsit, itsetunto, tahdonvapaus, havaitseminen, persoonallisuus, lapsi-käsite, tieteen kritiikki, mielenterveys, työturvallisuus, yhteiskunnallinen vallankäyttö, voimapolitiikka, Euroopan unioni, uskonto, maailmankaikkeus

Tekijä(t)
Julkaisija
Books on Demand
Julkaisuvuosi
2020
Kieli
fi
Painos
7
Sivumäärä
124 sivua
Kategoria
Filosofia
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789528056249
Painetun ISBN
9789528021704

Samankaltaisia e-kirjoja