Sisäänkirjautuminen

Niinimäki, Juhani

Vesienhoidon ekologiaa: Ravintoverkkokunnostus

Niinimäki, Juhani - Vesienhoidon ekologiaa: Ravintoverkkokunnostus, e-kirja

20,00€

E-kirja, Vesileimattu ePUB
ISBN: 9789528038481

VESIENHOIDON EKOLOGIAA
Ravintoverkkokunnostus

Kirjassa tarkastellaan vesistöjen ekologiaan vaikuttavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä sekä ravintoverkkojen ja ravintoketjujen toimintaa Suomen olosuhteissa ja myös sitä sitä, miten ravintoverkkoja säätelemällä voidaan vesistöjemme tilaa mahdollisesti parantaa. Jotta ravintoverkkokunnostuksiin voidaan menestyksellisesti ryhtyä, täytyy tuntea riittävästi ravintoverkkoja säätelevät tekijät sekä niiden vuorovaikutukset.

Ravintoverkoissa kaikki vaikuttaa kaikkeen enemmän tai vähemmän. Vaikuttavia ympäristötekijöistä ovat valuma-alue ja järven geomorfologia, sää, valaistus, lämpötila, virtaukset, ravinteet, suolapitoisuus, happamuus, happitilanne, kasvillisuus, pohjien tila ja vaikkapa kalastus. Sisäisinä vaikuttajina ovat eliöstö ja lajien vuorovaikutussuhteet, ravinto- ja lisääntymisolosuhteet ja lajien välinen kilpailu. Saatavissa oleva ravinto ja toisaalta välttyminen itse tulemasta syödyksi ovat keskeisiä lajien menestystekijöitä, jos ulkoiset olosuhteet ovat kunnossa,
niin kaloille kuin niiden ravintoeläimille ja muulle vesieliöstölle.

Tämä kirja on erinomainen tietolähde ravintoverkkokunnostuksen teoreettisesta taustasta kalataloutta, biologiaa ja ekologiaa opiskeleville. Se soveltuu myös lähdeaineistoksi vesistökunnostusta opiskeleville ja toteuttaville henkilöille ja yhteisöille ravintoverkkokunnostuksen menetelmien esittelyn vuoksi. Tämä kirja on jatkoa Opetushallituksen kustantamalle teokselle `Vesiensuojelun perusteet ja vesistöjen kunnostus Kari Penttinen ja Juhani Niinimäki 2010, joka tehtiin luonto- ja ympäristöalan sekä kalatalouden ammatillista koulutusta silmälläpitäen.

Avainsanat: vesiekologia, järvikunnostus, hoitokalastus, vesiluonto, vesienhoito

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Books on Demand
Julkaisuvuosi
2020
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
144 sivua
Kategoria
Puutarha, maa- ja metsätalous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (ePUB)
9789528038481
Painetun ISBN
9789528018926

Samankaltaisia e-kirjoja