Sisäänkirjautuminen

Kesti, Marko

Hiljaiset signaalit esimiestyössä

Kesti, Marko - Hiljaiset signaalit esimiestyössä, e-kirja

59,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789525684575

Kirjassa kerrotaan, miten henkilöstön hiljaisen tiedon avulla parannetaan organisaation tuottavuutta. Kun työyhteisöstä kumpuava hiljainen tieto mitataan hiljaiset signaalit -kehittämismittauksella, saadaan optimaaliset parannukset käyntiin nopeasti. Ratkaisukeskeisen ja tehokkaan kehittämisen ansiosta tuottavuuden nousu kulkee käsi kädessä paremman työelämän laadun kanssa.

Organisaation kilpailukyky rakentuu useiden inhimillisten menestystekijöiden varaan, joita ovat esimerkiksi sitoutuminen, esimiestoiminta, toimintakulttuuri, työosaaminen, prosessit ja sisäinen viestintä. Työelämän laatua parannetaan käytännön toimenpiteillä, jolloin inhimilliset menestystekijät saadaan tuottamaan. Oleellista on kuunnella henkilöstöä ja yhdessä löytää ratkaisut, joilla poistetaan työn sujuvuutta haittaavat pullonkaulat. Kun toimenpiteet kohdennetaan oikein, henkilöstössä piilevät voimavarat voidaan vapauttaa.

Kirja kertoo, miten tuottavuuteen vaikuttavaa aineetonta pääomaa kehitetään henkilöstöä kuunnellen optimaalisesti, nopeasti ja ratkaisukeskeisesti. Organisaation kehittämisen prosessi on selkeä ja kytkeytyy laatujärjestelmiin ja johtamisjärjestelmiin. Useat esimerkit valaisevat käytännön toteuttamista. Kirjaa voidaankin käyttää organisaation kehittämisen käsikirjana.

Avainsanat: organisaatiot, kehittäminen, menestystekijät, esimiestyö, heikot signaalit, kilpailukyky, tuottavuus, hiljainen tieto, henkilöstö, osaaminen, innovatiivisuus, sähkökirjat

Tekijä(t)
Julkaisija
FINVA
Julkaisuvuosi
2013
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
155 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789525684575
Painetun ISBN
9789525684537

Samankaltaisia e-kirjoja