Sisäänkirjautuminen

Ketola, Kimmo

Uskonto ja ihmismieli: Johdatus kognitiiviseen uskontotieteeseen

Ketola, Kimmo - Uskonto ja ihmismieli: Johdatus kognitiiviseen uskontotieteeseen, e-kirja

25,70€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789524959698

Mikä selittää tietynlaisten uskomusten yleismaailmallisen suosion? Miksi ihmisillä on taipumus erottaa tiettyjä toimintoja arkisista askareista ja suhtautua niihin poikkeuksellisesti? Miksi näissä toiminnoissa usein hyödynnetään poikkeuksellisia tunne- ja tietoisuudentiloja? Mikä selittää sen, että uskonto lisää ihmisten yhteenkuuluvuutta? Miksi ihmiset välittävät tiettyjä kertomuksia perinteenä sukupolvelta toiselle? Uskonto ja ihmismieli etsii vastauksia näihin kysymyksiin kognitiivisen uskontotieteen avulla, joka on yksi uskontotieteen uusista lähestymistavoista. Sen päämääränä on selittää tieteen avulla ylikulttuurisesti toistuvia uskonnollisia ilmiöitä.

Lähestymistavan mukaan ihmismieli ei ole tyhjä taulu, joka saa sisältönsä kulttuurista, vaan pikemminkin kulttuuri saa sisältönsä yksilöiden mielistä. Näin myös uskonto nousee ihmismielen rakenteesta ja on osa ihmisen luontaista toimintarepertoaaria. Riippumatta siitä, onko olemassa jumalia, jotka ilmoittavat itsensä ihmisille, on selitettävä, miksi uskonnollinen ilmoitus tuntuu puhuttelevalta ja miksi uskonnollinen sanoma leviää eri kulttuureissa. Uskonto ja ihmismieli on ensimmäinen perusteellinen suomenkielinen johdatus kognitiiviseen uskonnontutkimukseen. Uskontoa lähestytään siinä luonnollisena osana ihmismieltä ja kulttuuria. Tämä uusi kansainvälinen suuntaus lähestyy uskonnollista ajattelua, käyttäytymistä ja kokemusta kognitiivisen psykologian, neurotieteen ja evoluutioteorian näkökulmista.

Teos koostuu laajasta johdannosta ja tapausanalyyseista, joiden teemat vaihtelevat jumalakäsitteistä rock-idolien palvontaan ja psykoterapiaan. Teos on tarkoitettu oppikirjaksi uskontotieteeseen sekä muuhunkin kulttuurintutkimukseen. Samalla se on kiinnostava katsaus uskontojen tutkimukseen jokaiselle näitä asioita pohtivalle. Kirjoittajat ovat uskontotieteen tutkijoita.

Toimittaja
 
 
Julkaisija
Gaudeamus
Julkaisuvuosi
2008
Kieli
fi
Painos
1
Kategoria
Uskonnot
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789524959698

Samankaltaisia e-kirjoja